گزارش اجرای دوره آموزشی “مدیریت کاربردی در زندان”

 

دفتر آموزش و پژوهش سازمان با مدنظر قرار دادن بخشنامه های آموزشی در چارچوب مقررات نظام آموزش کارکنان دولت هر ساله آموزش های مورد نیاز کارکنان را در قالب تقویم دوره های آموزشی کارکنان سازمان طراحی و تدوین می نماید که دوره های آموزشی براساس تقویم آموزشی سالانه توسط مراکز آموزشی در مناطق دهگانه و دفتر آموزش و پژوهش به اجرا در می آیند.
در حال حاضر مستندی در خصوص میزان اثربخشی آموزش های اجرا شده وجود ندارد ولی بیان نقطه نظرات کارکنان و مدیران سازمان مبین این نکته است که آموزش های در حال اجرا از بازدهی مناسبی برخوردار نیستند و رغبتی برای مشارکت فعال مخاطبین نیز وجود ندارد. به همین منظور تلاش می شود در سالجاری با برنامه های متفاوت روش های اجرایی متنوعی را بصورت آزمایشی برنامه ریزی و پیاده کرد و براساس نتایج، الگوهای موفق را معرفی و گسترش داد.
اولین تجربه ای که از این دست آموزش ها ارائه شد دوره آموزشی “مدیریت کاربردی در زندان” می باشد که برای ۵۰ نفر از رئوسای زندانهای کشور بصورت اردوی آموزشی و بصورت ارائه آموزش های گفتگو محور و کارگاهی برگزار شد.
۱٫ ارائه آموزش ها
آموزش های در حال ارائه سازمان، همچون بسیاری از سازمان های دیگر، عمدتاً به صورت استاد محور می باشد و استاد با بیان مطالب برای آموزش فراگیران تلاش میکند و فراگیران نیز در این نوع آموزش صرفاً شنونده و گاه منفعل هستند. برای پرهیز از کسالت متداول در این کلاس های درس و برنامه های سخنرانی، اجرای سخنرانی در این دوره ممنوع شد. بنابراین ضمن وسواس در انتخاب اساتید سبک اجرا نیز بصورت مکتوب و تلفنی برای ایشان توضیح داده شد. (بشرح پیوست) و ارائه مباحث مدیریت، روان شناسی، مهارت های اساسی زندگی، مبارزه با موادمخدر و آیین نامه سازمان نیز برنامه ریزی شد.
۲٫ مکان، شرایط و هزینه برگزاری
در انتخاب محل برگزاری، دفتر آموزش و پژوهش بر آن شد تا محل برگزاری این دوره آموزشی را به گونه ای انتخاب کند تا ضمن برون رفت از کسالت موجود در فضاهای بسته و تکراری، میل و رغبت به حاضر شدن در دوره آموزشی فراهم آید. با بررسی های انجام شده و محدودیت های موجود در هزینه کرد، یکی از گزینه های مناسب جهت برگزاری یک دوره آموزشی با دیدگاه های مذکور، مجتمع فرهنگی تفریحی خزرآباد ساری بود که با رایزنی های بعمل آمده به تصویب رسید. مکان مذکور با امکانات موردنظر و همچنین در اختیار داشتن فضای مطلوب می توانست ضمن تأمین خواسته های دفتر به صرفه جویی در هزینه ها نیز کمک کند.
چنانچه با توجه به واریز تنها ۲۵۰ هزار تومان بابت هریک از شرکت کنندگان (تقریباً معادل سایر دوره های آموزشی) و ۴۶ نفر شرکت کننده، کل دوره با ۱۱٫۵ میلیون تومان ضمن پذیرایی مناسب و درشأن و بدور از هرگونه اسراف برگزار شد.
نکته مورد استقبال دیگر در این دوره، الزام شرکت کنندگان به پوشیدن لباس ورزشی در طول اجرای دوره بود که البته در ابتدا پذیرش این موضوع از سوی برخی فراگیران کمی مشکل بود ولی بعد به عنوان نقطه قوت از سوی شرکت کنندگان مطرح شد.
۳٫برنامه اجرای دوره
این برنامه سه روزه که از سه شنبه لغایت پنج شنبه آخرین هفته اردیبهشت اجرا شد و شامل برنامه فشرده ای (به شرح پیوست) بود که از ۶ صبح تا ۱۰ شب ادامه داشت که البته بنابر استقبال شرکت کنندگان برنامه شب دوم تا نیمه شب به طول انجامید.
۳٫۱٫ ورزش صبحگاهی : ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت های آموزشی می تواند عامل مهمی در ایجاد نشاط و شادابی و تأمین سلامت جسم وروح فراگیران باشد. یک برنامه نیم ساعته تفریحی، تمرینی در دوره آموزشی رئوسای زندانه ا (با حضور افتخاری مربی ورزش از زندانهای استان) با همین نگرش، این امید را به همراه داشت تا فراگیران با این نرمش ها، به انبساط خاطر و شادابی موردنیاز دست یابند. نکته جالب توجه نیز استقبال همه گیر فراگیران در ورزش صبحگاهی بود که با وجود وقت نسبتاً کم خواب شبانه به وقوع پیوست.1

۳٫۲٫ برنامه های آموزشی: پنج مبحث در نظر گرفته شده بصورت تمام وقت از صبح ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و عصر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰ اجرا شد که ۲۰ دقیقه اول راهنمایی و توضیحات استاد مربوط بود و بعد دو ساعت کارگروهی در چهار کارگروه با موضوعات از پیش تعیین شده و سپس ارائه نتایج مباحث به مدت ۲۰ دقیقه از سوی نماینده هر گروه و ۲۰ دقیقه هم جمع بندی استاد انجام می شد.
۳٫۲٫۱٫ مبحث مبارزه با موادمخدر
به منظور آشنایی بیشتر فراگیران با انواع موادمخدر (صنعتی و سنتی) و همچنین نحوه جاسازی و ورود آن به داخل زندان از سرهنگ پهلوانی فرمانده ستاد مبارزه با موادمخدر استان مازندران دعوت به عمل آمد تا ضمن حضور در این دوره آموزشی مباحث موردنظر نیز مورد تبادل آراء و افکار قرار گیرد.
بدنبال فعالیت انجام گرفته در این جلسه در روز سوم برنامه جناب سرهنگ با چند تن از همکارانشان برای قدردانی از فعالان در مباحث ارائه شده با تقدیم سه کارت هدیه و ۸ تقدیرنامه مجدداً حضور پیدا کردند که اقدام ارزنده و قابل تقدیری می باشد.

2 3

۳٫۲٫۲٫ مبحث روان شناسی
مطالعه در زمینه روان شناسی و همچنین دایر نمودن کارگاه آموزشی مرتبط برای مدیران زندان به ما این امکان را می دهد تا با اصول، قواعد و تکنولوژی بهره برداری صحیح از نیروی انسانی، فعال کردن خلاقیت ها و ایجاد جریان فکری بیشتر آشنا شویم و از طریق کاربرد یافته های روان شناسی، موانع توسعه در زمینه ایجاد سیستم های فعال اجتماعی، آموزشی و فرهنگی را از میان برداریم. از طریق ترویج یک چنین مدیریت مبتنی بر روان شناسی نه تنها به باروری و دانش افزایی آنان کمک کرده ایم بلکه از خلاقیت آنها نیز به عنوان یک سرمایه ملی بزرگ بهره برده ایم. در همین راستا از دکتر انصاری نژاد نیز دعوت شد تا ضمن اهتمام به توصیه های این دفتر، فراگیران را به چالش در این خصوص دعوت نماید.

              45

۳٫۲٫۳٫ آیین نامه سازمان
با توجه به اهمیت مطالعه و تسلط مدیران زندان ها به آیین نامه سازمان، ضمن اینکه قبلاً از کلیه شرکت کنندگان طی نامه رسمی خواسته شده بود با مطالعه آیین نامه در دوره حاضر شوند (به شرح پیوست)
از جناب آقای دکتر غیاثی هم خواسته شد که مباحث آیین نامه را در چهار قسمت و در کارگروه ها به بحث گذارند که مشتاقانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

          6     7

۳٫۲٫۴٫ مبحث مدیریت
مدیران همواره نقش مهم و حیاتی در سازمان ها ایفا می کنند. اثر مدیران برجسته در موفقیت های سازمانی امروزه به خوبی در بسیاری از سازمان های موفق، بارز و آشکار است. از سوی دیگر پاسخ سریع به تهدیدها وفرصت های عصر حاضر، مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسایل در سازمان ها مطرح ساخته است که بر همین اساس نیاز سازمان ها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار شده است. در این دوره تلاش شد تا اصول مدیریت و مدیریت موثر و همچنین مولفه های جدید مدیریت نیز مورد یادآوری قرار گیرد.
به همین منظور آقای دکتر متحدیان ( بازرس اجرای قوانین و مقررات اداری در سازمان زندانها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در کارگروه¬ها در مدت زمانی تعیین شده نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.

                8 9

۳٫۲٫۵٫ مبحث مهارت های اساسی زندگی
نزدیک به چهار دهه است که در ادبیات روان شناسی، در سطح دنیا آموزش مهارت های زندگی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود تغییرات عمیقی که در شیوه زندگی جوامع امروزی رخ داده است، متاسفانه هنوز بسیاری از افراد در مواجهه با ناملایمات و مشکلات زندگی از روش های ناکارآمد و سنتی خود استفاده می کنند.
در این دوره بر آن شدیم تا در دو بخش، مهارت عام شامل خودآگاهی، همدلی، ارتباط موثر، روابط بین فردی موثر کنترل خشم، مقابله با هیجان منفی، آموزش حل مساله، تصمیم¬گیری، تفکر خلاق و … از یک سو و مهارت¬های خاص شامل مدیریت بحران، پیشگیری از آسیب های روانی و … از سوی دیگر تدریس و به صورت کارگاهی اجرا شود.
استقبال فراگیران از این بحث و موضوع، نشان میدهد فراگیران برای دستیابی به یک زندگی منطقی سالم و هدفمند در تلاشند و همین امر سبب می شود تا در کارگاه هایی با محوریت یادشده مشتافانه حاضر شوند.

                      10 11

۳٫۲٫۶٫ برنامه عصرانه دوره آموزشی
با وجود فشردگی برنامه کاری دوره آموزشی، برای هرشب برنامه هایی نظیر پیاده روی دسته جمعی، والیبال و گردهمایی غیر رسمی با پذیرایی ساده و مفرح طراحی شد که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت و در شب دوم بحث های کاری و تبادل تجربیات تا نیمه شب ادامه یافت.

           12 13

۴٫حرف پایانی
در این دوره آموزشی دفتر آموزش و پژوهش بر آن شد تا با طراحی و اجرای این دوره آموزشی ۲۴ ساعته دست به ایجاد تنوع بزند که خوشبختانه ارزشیابی انجام شده حاکی از آن است که:
ـ دعوت شدگان بصورت بی سابقه ای در دوره آموزشی حاضر شدند.
ـ کلیه شرکت کنندگان مبلغ شهریه خود را واریز نمودند.
ـ فراگیران به موقع در کلاس و کارگاه آموزشی حاضر می شدند.
ـ علی رغم فشردگی و تنوع برنامه های پیش بینی شده، فراگیران با رغبت و آمادگی در بحث های گروهی شرکت می کردند.
ـ فراگیران از برگزاری دوره های آموزشی در فضاهای متفاوت ابراز خرسندی می نمودند و خواستار برگزاری دوره های مشابه شدند.

نتایج نظرسنجی
پس از اتمام دوره، به منظور بهره گیری از نظرات فراگیران، دوره اجرا شده و استادان آن مورد ارزشیابی قرار گرفتند که بر اساس این ارزشیابی رضایت از کیفیت دوره ۸۰ درصد و رضایتمندی از استاد بین ۸۹ تا ۹۴ درصد اعلام شد.

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*