گزارش اقدامات حوزه پژوهش؛ دفتر آموزش و پژوهش سازمان در سال ۱۳۹۶

۱٫ اعلام اولویت های پژوهشی
نیازسنجی اولویت های پژوهشی با اعلام و فراخوان در چهار حوزه پیشگیری، مداخلات سازمان، زیرساخت¬های سازمان و پیشرفت و توسعه در ۲۲ موضوع کلان در شروع سال ۱۳۹۶ و پیگیری فعال از ادارات کل استانی با طراحی پیش نویس پروپوزال و ارسال به ادارات کل در یک موضوع و راهنمایی شوراهای تحقیقات استانی در سایر موضوعات که به تصویب ۴۸ پروژه تحقیقاتی در سال ۱۳۹۶ منجر شد.
۲٫ برگزاری جلسات شورای تحقیقات سازمان
شورای تحقیقات سازمان متشکل از رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و ۴ نفر عضو هیئت علمی و دبیری مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان کلیه اقدامات پژوهشی سازمان را طی ۸ جلسه رسمی و ۲ جلسه غیررسمی رصد کرده است.
۳٫ بررسی پروپوزال های سازمانی
تعداد ۱۱۹ عنوان پروپوزال تحقیقاتی دریافت شده است. ۴۸ عنوان توسط شورای تحقیقات سازمان تأیید گردیده است و ۳ عنوان دیگر در دستورکار جلسه قرار دارد و ۳۷مورد به دلایل مختلف از جمله ایرادات متعدد ساختاری و محتوایی، عدم ارتباط موضوعی با اولویت های سازمانی و غیره تایید نشده اند.
از ۳۱ مورد باقیمانده، ۲۸ پروپوزال  دارای ایراد بوده که مراتب به استان اعلام شده ولی تا زمان تنظیم گزارش پروپوزال اصلاحی دریافت نشده است. تعداد ۲ عنوان از پروپوزال ها جهت اخذ نظریه به حوزه تخصصی ستاد سازمان ارسال شده که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. ۱ عنوان نیز در دست بررسی در حوزه کارشناسی دبیرخانه شورا می-باشد.
با تغییری که در روند مدیریت واگذاری تحقیقات در سال ۹۶ انجام شد پروپوزال های تأیید شده از ۲۲ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۴۸ مورد در سال ۱۳۹۶ رسید که این افزایش ۱۱۸درصدی در شرایطی رخ داد که ارسال پروپوزال های استانی از ۱۶۴ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۱۱۹ مورد در سال ۱۳۹۶ رسید و با کاهش ۲۷ درصدی در ارسال پروپوزال هایی غیرکاربردی مواجه بوده است و نتیجه آن کاهش ۵۹ درصدی در پروپوزال های رد شده می باشد.
۴٫ بررسی پروپوزال های پایان نامه های دانشجویی
پروپوزال های دانشجویی که عمدتاً از سوی دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی جهت همکاری در انجام پایان نامه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد ارسال می گردد از نظر ساختاری و محتوا مورد بررسی قرار می گیرد که تعداد ۵۲ پروپوزال دانشجویی واصل شده که از این تعداد ۳۳ عنوان جهت همکاری مورد تأیید قرار گرفته اند. همچنین ۱۶ مورد نیز مراتب عدم تایید آنها اعلام گردیده است. ۳مورد دیگر نیز مراتب اعلام ایراد آنها انجام پذیرفته است.
افزایش نسبت دریافت گزارش نهایی پایان نامه های دانشجویی نیز با ۲۹ پایان نامه دریافت شده از افزایش ۸۱درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.
۵٫ نظارت بر طرح های تحقیقاتی در حال اجرا
گزارشات مرحله ای (مراحل اول، دوم، سوم و نهایی) طرح¬های تحقیقاتی سازمانی که در سال جاری و یا سال های گذشته برای اجرا به تأیید رسیده اند و وارد مراحل اجرایی شده اند، در هر مرحله باتوجه به تأیید ناظر و شورای تحقیقات استان، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مراتب تأیید و یا اعلام ایراد آنها به استان  مربوطه اعلام می¬گردد.
در این راستا در سال ۱۳۹۶ مراحل پیشرفت تعداد ۷۸ عنوان طرح تحقیقاتی در حال اجرا توسط دبیرخانه، بعضاً در چندین نوبت مورد بررسی قرار گرفته است.
با به تصویب رسیدن ۴۸ پروژه تحقیقاتی در سال۱۳۹۶ که همزمان با ادامه اجرای ۳۰ پروژه از سال ۱۳۹۵ و قبل از آن، به جریان داشتن ۷۸ پروژه در دست اجرا در پایان سال ۱۳۹۶ در زندانهای کشور میتوان اذعان نمود که در نوع خود برای سازمان بی نظیر است.
در بیان اهداف پروژه های در دست اجرا توضیحات بشرح زیر می باشد:
• “بررسی ویژگیهای فردی, روانشناختی، خانوادگی و اعتقادی زندانیان در بدو ورود به زندان” از طرح های بزرگ ملی است که در قالب ۳۱ پروژه استانی در سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد.
فقدان اطلاعات کافی و موردنیاز از وضعیت افراد ورودی به زندان ها که گاهاً منجر به برداشت های ناصواب و قضاوت-های ناصحیح از عملکرد سازمان و حتی دستگاه قضایی می شود باعث گردید این پروژه ملی در قالب یک برنامه مشخص و مدون با استفاده از ظرفیت های استان ها طراحی و اجرا گردد. این طرح بزرگ که براساس مطالعه پایلوت در ۱۰ زندان شکل گرفت کلیه زندانیان بدو ورود را در یک مقطع زمانی ۳ ماهه وارد مطالعه کرده است. براساس اطلاعات حاصل از این مطالعه به تفکیک مناطق جغرافیایی، قومی، فرهنگی و مذهبی می توان به شناسایی ویژگیهای افرادی که دچار آسیب و گرفتار زندان شده اند پرداخت و به تبع ضمن ارائه راهکارهای پیشگیرانه از وقوع آسیب و بروز بزه به تفکیک شرایط زمینه ای می توان برنامه ریزی بسیار دقیق و علمی نیز برای ارائه خدمات اصلاحی و تربیتی به تفکیک هر زندان در دوره تحمل حبس داشت که از الزامات اهداف تربیتی سازمان است. نتایج این تحقیق علاوه بر کارکردشناختی از وضعیت افراد ورودی می تواند در برنامه ریزی راهبردی نیز مورد استفاده قرار گیرد به گونه ای که با شناسایی نیمرخ افراد می توان برنامه ها و اقدامات لازم را متناسب با شرایط و نیاز آنان تنظیم و اجرا نمود. در کنار این کاربرد، استفاده از نتایج جهت روشن نمودن وضعیت افراد معرفی شده به زندان ها می توان به بخشی از هجمه ها و قضاوت های ناصواب درباره زندان و عملکرد آن نیز پاسخ داده و متقابلاً در خصوص عملکرد صحیح نهادها و سایر دستگاه ها سئوال و تردید ایجاد نمود و البته راهکارهایی را برای آنان پیشنهاد داد.
لازم بذکر است در مطالعه پایلوت اطلاعات ارزشمندی در خصوص وضعیت خانوادگی، دینداری، روانی و شخصیتی جامعه هدف در ده زندان حاصل شد که در دست اقدام برای گزارش نهایی است.
• یکی از ارکان اصلی در موفقیت اجرای هر برنامه آموزشی وجود سرفصل ها و محتوای آموزشی مناسب با انتظارات و اهداف آموزشی می باشد. کارکنان سازمان با توجه به تنوع و گستردگی فعالیت ها و وظایف خود چه در مقاطع در بدو خدمت و چه در حین و ضمن خدمت نیازمند آموزش های مرتبط و تخصصی می باشند که متاسفانه بخش اعظمی از آنها در هیچیک از رشته های تحصیلی در مقاطع پیش دانشگاهی و دانشگاهی وجود ندارد. با این شرایط نیاز به تدوین محتوای آموزشی مناسب جزء اولویت های اصلی آموزش می باشد که با طراحی و اجرای آنها می توان ضمن پویاسازی و ارتقاء اثربخشی آموزش ها به اجرای یکنواخت آموزش ها در سطح کشور خوش بین بود. براین اساس “نیازسنجی و تولید محتوای آموزشی برای کارکنان زندان در موضوعات مختلف” که نیازمند اقدام علمی و اساسی است، در اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۶ قرار گرفت و با فراخوان صورت گرفته در موضوعات مورد نظر سازمان پروپوزال هایی واصل شد که از میان آنها ۶ طرح در موضوعات الزامات شغلی مراقبین، دانستنیهای مورد نیاز کارکنان یگان حفاظت سازمان، موضوع مواد مخدر و نحوه کنترل و پیشگیری از آن در زندان، نحوه ارائه خدمات حمایت اجتماعی از زندانیان و خانواده، مشکلات بهداشتی در زندان و ارتقاء سلامت روان به محققین و متخصصان مصوب و وارد مراحل اجرایی گردید.
بدیهی است نتایج این تحقیقات در قالب جزوات، کتاب یا مولتی مدیا برای دوره های مختلف آموزشی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد.
• فرصت های محدود و تجارب زیاد و نامحدود باعث می گردد استفاده در دانش و تجارب دیگران به عنوان یک ضرورت علمی برای هر جامعه و دستگاهی به عنوان اولویت تلقی گردد. در همین راستا و در جهت شناخت بیشتر و الگوپذیری از اقدامات و فعالیت های مناسب سایر کشورها به عنوان یک اولویت تحقیقاتی طراحی و مورد اجرا قرار گیرد. بدین سبب “مطالعه بر روی وضعیت و نحوه ارائه خدمات در زندانهای دنیا” برای بهره برداری از تجارب دنیا در اداره زندانها از دیگر اولویت های پژوهشی سازمان در سال ۱۳۹۶ بوده است که از میان پروپوزال های رسیده ۶ موضوع تأمین امنیت، استفاده از خدمات بخش خصوصی، حرفه آموزی و اشتغال، بهداشت و پیشگیری از بیماریها، درمان اعتیاد و کاهش آسیب و نحوه ارائه خدمات اصلاحی به نوجوانان، زنان و سالمندان مصوب و در دست اقدام قرار گرفت که تصور می گردد با به دست آمدن اطلاعات و نتایج آنها بتوانیم در حوزه های مشترک و قابل تعمیم به الگوها، روش¬ها و ابزارهای مناسب در پیشبرد برنامه های جاری زندان ها دست یابیم. در به کارگیری از این اطلاعات توجه به شاخص های مختلف فرهنگی، اجتماعی و دینی ملحوظ شده و سعی خواهد شد با بومی سازی این داده ها بیشترین کاربست اطلاعاتی را اجرا نماییم.
• “ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان” در قالب ده طرح منطقه ای؛ به منظور پویایی در اجرای دوره های آموزشی، متناسب با نیازهای آموزشی کارکنان سازمان و در راستای تحقق بخشی از ماده «۳۹» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی لازم تشخیص داده شد که ارزیابی دقیق و جامع از آموزش های موجود به عمل آمده و بر اساس نتایج به دست آمده نسبت به اصلاح یا تقویت و یا استمرار دوره های آموزشی تصمیم¬گیری و سیاست گذاری گردد که خوشبختانه با نتایج این مجموعه از مطالعات طراحی-شده ضمن به دست آوردن اطلاعات لازم از سطوح مختلف اثربخشی برخی دوره¬های آموزشی اصلی و مورد تکرار در سطح مناطق آموزشی کشور، چگونگی استمرار و تقویت آنها نیز مشخص خواهد گردید و با اتمام اجرای این تحقیقات و ارایه گزارش تکمیلی می توان در برنامه ریزی و تقویت دوره های آموزشی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه انسانی سازمان اقدامات موثر و کاربردی را انجام داد.
• علاوه بر ۵۳ عنوان پژوهش صدرالذکر ۲۵ عنوان طرح تحقیقاتی که شروع برخی از آنها به سال ۱۳۹۵ و حتی قبل از آن مربوط می باشد با اهداف جداگانه ای در دست اجراست. از جمله:
o “طراحی و اعتبار سنجی الگوی جامع نظام آموزش و تربیت مدیران زندان” با همکاری دانشگاه علوم قضایی برای طراحی و اجرای نظام جامع تربیت مدیران زندان و تحقق زندانبانی صددرصد علمی با بهره گیری از حضور مدیران تربیت شده
o “بررسی فرآیندهای زندانبانی برای زنان زندانی و ارایه الگوی خاص زندان زنان” با همکاری مرکز مطالعات زنان دانشگاه علوم انتظامی امین که بعنوان تنها الگوی زندان زنان در دنیا قابل ارائه خواهد بود.(در مرحله ارائه دفاعیه از گزارش نهایی)
o اجرای دو طرح بزرگ ارزیابی “برنامه های سلامت روان” و “درمان اعتیاد و کاهش آسیب” در زندانهای کشور که ضمن تعیین وضعیت موجود و ثبت علمی اقدامات بسیار ارزشمند صورت گرفته به بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار اصلاحی خواهد پرداخت. (در مرحله ارائه گزارش نهایی)
o طرح “بررسی مداخلات مورد نیاز برای سلامت کارگران کارگاهها در زندانها” از اقدامات اساسی برای ارتقاء بهره وری در کارگاه ها و تأمین سلامت کارگران است.
o طرح “ارزیابی سلامت جسم و روان کارکنان زندان با سابقه بالای ۲۵ سال” نیز با هدف شناسایی و پیشگیری از معضلات سلامتی برای کارکنان زندان، طراحی و وارد مرحله اقدام شده است.
o طرح های دیگری در زمینه اجرای آزمایشی مداخلات آموزشی و روانشناختی برای اصلاح و تربیت زندانیان طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است.
o طرح هایی نیز درصدد بررسی موانع کاهش جمعیت کیفری طراحی و به مرحله اجرا درآمده اند.
o طرح هایی در صدد شناسایی مشکلات در اداره زندانها بوده اند از جمله “سنخ شناسی رفتارهای هنجارشکنانه زندانیان و راهکارهای مقابله”
۶٫ دریافت گزارش نهایی پایان نامه های دانشجویی
پایان نامه های دانشجویی (کارشناسی ارشد و دکترا) اتمام یافته بر اساس تعهد کتبی دانشجو در ارایه یک نسخه از پایان نامه به همراه فایل های مربوطه اخذ می گردد.
در سال ۱۳۹۶ گزارش صحافی شده تعداد ۲۹ عنوان پایان¬نامه تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد دریافت شده است که پس از بررسی های لازم جهت بهره برداری در کتابخانه ثبت و نگهداری می گردد.
۷٫ تعداد مقالات دریافت شده و بررسی شده
در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۳ مقاله از استان ها در اختیار دبیرخانه شورا قرار گرفته که ۴ مورد از مقالات مجوز چاپ را دریافت ننموده اند و یک مورد از آنها نیز مورد ایراد واقع شده است. دریافت ۶۳ مقاله جهت بررسی و مجوز انتشار، نیز معادل ۶۳ مقاله سال ۱۳۹۵ و معیاری مبنی بر تلاش در مقوله تولید علم و مستندسازی در سازمان می باشد.
۸٫ فعالیت وب سایت آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی دفتر
به منظور ارتقاء تعاملات درون و برون سازمانی از ابتدای سال ۱۳۹۴ از مهم ترین برنامه های این دفتر بوده با آدرس: www.re-prisons.ir راه اندازی و در کنار اطلاعات مربوط به آموزش کارکنان اطلاعات مربوطه به پژوهش و تحقیقات از جمله: روند اجرای پژوهش و بخشنامه های مرتبط، اولویت های پژوهشی، عناوین طرح های تحقیقاتی اتمام-یافته و در حال اجرا، پروپوزال های پیشنهادی، دستورالعمل ها و فرم ها و همچنین کلیه اطلاعات و اخبار مرتبط با جلسات شورای تحقیقات سازمان، اطلاع رسانی مناسب به روزرسانی می شود.
۹٫ کتابخانه سازمان
کتابخانه سازمان در محل دفتر آموزش و پژوهش نیز از ارکان علمی این مجموعه است که در سال ۱۳۹۶ با تدابیر و حمایت سازمانی صورت گرفته بیش از ۲۵۵ عنوان کتاب در حوزه های مختلف موردنیاز پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان سازمان تهیه و در مجموع با بیش از ۱۳هزار عنوان کتاب مورد بهره برداری فعال است. تعداد پایان نامه ها ۲۹۸ عنوان و طرح های تحقیقاتی نیز ۱۸۷ عنوان در پایان سال ۱۳۹۶ موجود می باشند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*