گام چهارم:گزارش نهایی

گام چهارم: گزارش نهایی و بهره برداری کاربردی:

۱٫ پس از تأیید مرحله سوم طرح، جلسه ارائه گزارش نهایی به جهت کسب نظر رسمی شورای تحقیقات برگزار می شود.
۲٫ نسخه چاپی طرح حداقل بایستی یک ماه قبل از جلسه گزارش نهایی به اعضاء شورای تحقیقات تحویل گردد.
۳٫ ارائه حضوری گزارش نهایی طرح، در خصوص طرح های ملی و منطقه ای در جلسه شورای تحقیقات سازمان و در طرح های استانی در جلسه شورای تحقیقات استان برگزار می شود.
۴٫ در جلسه ارائه گزارش نهایی، مجری طرح به مدت ۳۰ دقیقه گزارش طرح را ارائه خواهد داد و اعضاء نیز نظریات اصلاحی خود را مطرح می نمایند. مجری طرح با جوابیه های علمی و مستدل پاسخگو خواهد بود و یا اقدام به اصلاح خواهد نمود.
۵٫ پس از تشکیل جلسه و در صورت تأیید، گزارش نهایی طرح حداکثر ظرف مدت یک ماه مطابق فرم پیوست تهیه و همراه کلیه سوابق از جمله فایل داده ها، ابزارهای تهیه شده، دستگاهها و قطعات طراحی شده و نسخه word و pdf گزارش نهایی طرح و مقالات تعهد شده، به کارفرما ارائه می گردد. صدور مجوز تسویه¬ حساب نهایی منوط به تأیید شورای تحقیقات سازمان در این مرحله می باشد.
۶٫ در جلسه ارائه گزارش نهایی سازمان از مدیران کل ستادی مرتبط با ماهیت تخصصی طرح های ملی و در طرح های استانی از رؤسای زندانها و رؤسای ادارات مرتبط اداره کل استان، دعوت بعمل می آید.
۷٫ تمامی مکاتبات و اسناد علمی (پرسشنامه ها و مدارک) و مالی (سند حسابداری هزینه ها ) بایستی نزد دبیرخانه شورای تحقیقات استانی و در طرحهای منطقه ای و ملی در آرشیو دبیرخانه شورای تحقیقات سازمان بایگانی و آرشیو گردد.
۸٫ یک نسخه از گزارش نهایی کلیه طرح های تحقیقاتی که بدون حمایت مالی سازمان انجام شده (به همراه فایل های الکترونیکی آن) لازم است جهت بهره برداری به دفتر آموزش و پژوهش سازمان ارائه گردد.
۹٫ دفتر آموزش و پژوهش سازمان ضمن اینکه چکیده کلیه طرح های تحقیقاتی پایان یافته را برای ادارات کل ستادی مرتبط ارسال می نماید، فایل الکترونیک گزارش نهایی را برای اداره یا ادارات کلی که لازم است از گزارش تحقیق بهره برداری کاربردی نمایند ارسال می نماید و پی گیر نتیجه خواهد بود.
۱۰٫ ادارات کل ستادی دریافت کننده گزارش نهایی تحقیق پس از بررسی دقیق گزارش، برای بهره برداری عملیاتی از نتایج تحقیق اقدام نموده و گزارش اقدامات را به دفتر آموزش و پژوهش اعلام می نمایند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*