گام اول:نیاز سنجی

گام اول: نیازسنجی اولویت های تحقیقاتی
دفتر آموزش و پژوهش سازمان موظف است ضمن تهیه ماتریس تحقیقاتی سازمان (برای برنامه بلندمدت تحقیقاتی سازمان) با نیازسنجی پژوهشی میان مدت، هر سه تا پنج سال یک بار از طریق اعلام فراخوان سازمانی اولویت های تحقیقاتی سازمان را تعیین نماید. ادارات کل ستادی و دبیران شورای تحقیقات استانها نیز موظفند اولویت های تحقیقاتی را به تفکیک موضوعات تخصصی جمع آوری و پس از تأیید در شورای تحقیقات استان به دفتر آموزش و پژوهش سازمان ارسال نمایند و در فاصله زمانی بین فراخوان ها نیز در صورت مواجهه با اولویت جدید به دفترمنعکس نمایند.
دفتر آموزش و پژوهش موضوعات پیشنهادی را پس از بررسی اولیه و انتخاب فهرستی از موضوعات و دسته بندی موضوعی، طی تعاملات کارشناسی، نهایی نموده و جهت تصویب در جلسه شورای تحقیقات سازمان مطرح می نماید.
پس از تصویب اولویت های تحقیقاتی در شورای تحقیقات سازمان، این اولویت ها توسط دفتر آموزش و پژوهش به ادارات کل ستادی و استان ها و نیز از طریق سایت رسمی سازمان و مکاتبه رسمی به مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی اطلاع رسانی می گردد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*