پایان نامه دانشجویی

به منظور توسعه و تعمیق علوم زندانبانی و بهره گیری از توانمندی دانشجویان و محققان دانشگاهی در اجرای تحقیقات و پایان نامه های تحصیلی، مقرر است از پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در موضوعات مرتبط با زندانبانی و در راستای سیاست ها و اولویت های سازمانی بهره برداری و حمایت شود. برای نیل به این هدف لازم است:
۱٫ پروپوزال پایان نامه های دانشجویی الزاماً با معرفی نامه رسمی از دانشگاه های تصویب کننده پروپوزال پذیرفته شود. بنابراین دانشجو می بایست معرفی نامه را براساس فرم پیوست به همراه پروپوزال جهت بررسی به ادارات کل استانی یا دفتر آموزش و پژوهش سازمان ارائه و مجوز اجرای پایان نامه را اخذ نماید.
۲٫ در صورتیکه اجرای پایان نامه برای سازمان بار مالی نداشته باشد و جامعه آماری آنها استان خاصی باشد شوراهای تحقیقات استانی، (بجز استان تهران) بصورت مستقل و براساس اولویت های پژوهشی اعلام شده از دفتر آموزش و پژوهش در این خصوص اقدام خواهد نمود. لازم است بعد از خاتمه کار یک نسخه از گزارش نهایی و يك مقاله با درجه علمی ترویجی (همراه فايل الکترونیک آن) به دفتر آموزش و پژوهش سازمان ارسال گردد.
۳٫ شورای تحقیقات استان ظرف مدت ۱۵ روز از دریافت طرح پیشنهادی وضعیت تصویب را به اطلاع دانشجو می رساند. در صورت درخواست حمایت مالی همزمان با تصویب اولیه، پروپوزال به دفتر آموزش و پژوهش سازمان ارسال و دفتر نتیجه نهایی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به استان مربوط جهت اطلاع دانشجو اعلام می¬نماید.
۴٫ پایان نامه هایی که از عناوین اولویت های تحقیقاتی اعلام شده نبوده ولی ارتباط مستقیم با سیاست های سازمان داشته و نتایج آن کاربردی باشد، مشروط به طی مراحل تأییدیه شورای تحقیقات استان و سازمان از مساعدت مالی بهره مند خواهد شد.
۵٫ همکاری اجرایی با پایان نامه های دانشجویی بر اساس مقررات و ضوابط جاری حفاظت و اطلاعات اداره کل می باشد و براساس مصوبه جلسه شورای تحقیقات سازمان در مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ حداکثر در ظرف زمانی یک هفته لازم است نظریه اعلام شود.
۶٫ نگارش عبارت “اين پايان نامه با همكاري شوراي تحقيقات استان (يا دفتر آموزش و پژوهش سازمان) انجام پذيرفته است”بر روي جلد اصلي و مقدمه پايان نامه الزامي است.
۷٫ ارائه دو نسخه مكتوب به همراه فايل الکترونیک پايان¬نامه و مقاله تنظیمی به شوراي تحقيقات استان الزامی است.
۸٫ ميزان مساعدت مالي
الف) ميزان مساعدت مالي براي پايان¬نامه¬هاي دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد حداكثر مبلغ بیست میلیون ريال خواهد بود.
ب) مساعدت مالي براي پايان¬نامه¬هاي دانشجويي مقطع دكترا حداكثر مبلغ سی میلیون ريال خواهد بود.
تبصره۱: در صورتی که نمره دفاعیه نهایی پایان نامه بین ۱۸ تا ۲۰ باشد، تمام مبلغ مورد توافق و در صورتی که نمره دفاعیه نهایی بین ۱۶ تا ۱۸ باشد، ۸۰ درصد مبلغ مورد توافق پرداخت خواهد شد. از پایان نامه هایی که نمره دفاعیه آنها کمتر از ۱۶ باشد، هیچگونه حمایتی صورت نخواهد گرفت.
تبصره۲: اعتبار پايان نامه هاي دانشجويي از محل اعتبارات پژوهشی یا ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قابل پرداخت است.
تبصره۳: مبالغ تعیین شده در صورت لزوم به روز رسانی و از سوی دفتر آموزش و پژوهش اعلام خواهد شد.
۹٫ پرداخت مبلغ تعیین شده بابت حمايت  مالي از پایان نامه پس از ارائه دو نسخه مكتوب به همراه فايل الکترونیک پايان¬نامه به شوراي تحقيقات استان و تأیید گزارش نهایی پایان نامه و مقاله تنظیمی توسط شورای تحقیقات استان و سپس ارسال پایان نامه به همراه مستندات مربوط به دفتر آموزش و پژوهش و تأیید گزارش نهایی پایان نامه توسط شورای تحقیقات سازمان می باشد.
۱۰٫ علاوه بر مساعدت مالي در صورت نياز و تأييد شوراي تحقيقات استان یا دفتر آموزش و پژوهش، همكاري در تكميل پرسشنامه و انجام تشريفات مربوط، استفاده از امكانات كتابخانه دفتر آموزش و پژوهش و يا استان ها، تهيه آمار و اطلاعات نيز امکانپذیر می باشد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*