مراحل پیشرفت طرح

گزارش پیشرفت طرح در سه مرحله بر اساس فرم پیوست توسط مجری طرح ارائه می شود:
مرحله اول: شامل فصول ۱، ۲ و ۳ طرح تحقیقاتی می باشد که پس از اخذ نظر تأییدی ناظر علمی و اجرایی به کارفرما ارائه می گردد. پرداخت قسط اول بودجه منوط به تأیید دفتر آموزش و پژوهش در این مرحله می باشد.
مرحله دوم: شامل فصل ۴ طرح تحقیقاتی می باشد که پس از اخذ نظر تأییدی ناظر علمی و اجرایی به کارفرما ارائه می-گردد و پرداخت قسط دوم بودجه منوط به تأیید دفتر آموزش و پژوهش در این مرحله می باشد.
مرحله سوم: شامل پنج فصل کامل طرح تحقیقاتی به همراه ضمایم آن می باشد که پس از اخذ نظر و تأیید ناظر علمی و اجرایی به کارفرما ارائه می گردد و پرداخت قسط سوم منوط به تأیید کارفرما و دفتر آموزش و پژوهش سازمان، پس از تشکیل جلسه گزارش نهایی طرح می باشد.
توضیح: تمدید زمانبندی اجرای طرح منوط به درخواست رسمی مجری طرح و تأیید دبیرخانه شورای تحقیقات سازمان با تعریف بازه زمانی دقیق است. تمديد مدت طرح تحقيقاتي در هر حالت نبايد منجر به افزايش مدت اجراي تحقيق به بيش از یک و نیم برابر زمان اجرای تعیین شده باشد. ضمن اینکه بازه زمانی طرحهای تحقیقاتی فقط برای یک بار قابل تمدید یا تغییر است.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*