مدیر مسئول

• مدیر مسئول که بالاترین شخصیت حقیقی یک نشریه است کلیه مسئولیت های حقوقی و اجرایی نشریه را بر عهده دارد.
• مدیر مسئولی این نشریه بر عهده دکتر مرضیه فرنیا، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان است.
• سخن مدیر مسئول:
زندگی همواره نیازمند امنیت است. امنیتی که از سویی ضامن رشد و تعالی فرد و خانواده و از سوی دیگر ضامن فعالیت های سازنده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و به طور کلی توسعه کشور می باشد. قسمتی از وظیفه تأمین امنیت در جامعه، به عملکرد سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور وابسته است.
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه به طور مستقيم زير نظر رئیس قوهقضاييه انجام وظيفه مي نمايد و زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقاماتصلاحيت دار قضايي براي مدت معين يا به طور دائم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي شوند. لازم به ذکر است محلی که متهمان تا اتخاذ تصميم نهايي با قرار كتبي مقامات صلاحيت دار قضايي نگهداري می شوند بازداشتگاه است.
زندان صرفنظر از جنبه¬های بازدارندگی می تواند نقش بسیار موثری در اصلاح و تربیت مجرمین داشته باشد. این بدان معناست که همانطوریکه زندان بنابر وظیفه ذاتی خود چهره جامعه را از مجرمان پاک نگه داشته و وسیله تنبیه آنان می گردد همزمان ممکن است به علت تجمع افراد مجرم تبدیل به یک “تهدید” شود ولی در عین حال ظرفیت تبدیل شدن به یک “فرصت” مغتنم را هم دارد. زیرا زندان، برای برخی از افراد آسیب دیده جامعه شاید تنها فرصتی باشد که دسترسی به خدمات آموزشی، مشاوره ای و فرهنگی تربیتی فراهم شده باشد و چه بسا بتوان با تأثیری عمیق ادامه زندگی این افراد را به گونه ای دیگر رقم زد و تجاربی از این دست نیز، نادر نیست.
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با چنین نگاهی به وظایف خود، تلاش دارد تا با تأسی از آموزه های دینی و همچنین بهره¬گیری از توان علمی و نتایج تحقیقات و پژوهش ها، در این مسیر خطیر گام برداشته و بهترین راهکارها را شناسایی و اجرا نماید. این فصلنامه نیز که بدنبال بیش از یک دهه از انتشار ماهنامه اصلاح و تربیت منتشر می شود سعی دارد تا با رویکرد نوین علمی و ترویجی بستر مناسبی را برای توسعه و ترویج علم زندانبانی و جلب همکاری عالمان و پژوهشگران، با استعانت از خداوند متعال و یاری مسئولین، محققین و اندیشمندان فراهم نماید.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*