عملکرد کمیته

نیم نگاهی به عملکرد کمیته ارزیابی علمی کارکنان در شش ماهه اول سال ۹۴

کمیته ارزیابی علمی کارکنان مستقر در دفتر آموزش و پژوهش در ذیل کمیته سرمایه انسانی سازمان زندانها به منظور تعیین مراتب علمی کارکنان برای تصدی مشاغل حساس و مهم مدیریتی و سرپرستی سازمان در طول شش ماهه نخست سال ۹۴ همانند سالهای گذشته از ۶۵ نفر متقاضی و واجد شرایط تصدی پستهای مدیریتی و سرپرستی سازمان از ۲۴ استان که از سوی اداره کل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان جهت تعیین صلاحیت علمی به دفتر آموزش و پژوش معرفی شدند دعوت به عمل آورد و کلیه آنان توسط اساتید برجسته دانشگاهی و مدیران ارشد سازمانی در قالب ۱۴ جلسه مصاحبه ای ؛ مورد ارزیابی علمی در دو بخش موضوعات عمومی و تخصصی زندانبانی قرار گرفتند که نتایج ارزیابی علمی به اداره کل مزبور اعلام گردید . ضمن اینکه بیشترین نفرات مصاحبه شده در ردیف گروههای پستی مدیران ، روساء و معاونین زندانها ( ۱۹ نفر – ۲۳/۲۹ % ) ؛ معاونین اداره کل زندانهای استانهاو معاونین ستاد سازمان ( ۹ نفر – ۸۵/۱۳ % ) ؛ روساء و سرپرستان اداره مالی و پشتیبان ( ۶ نفر – ۲۳/۹ % ) و روساء و سرپرستان اداره ارزیابی عملکرد و پشتیبانی ( ۵ نفر – ۶۹/۷% ) قرار داشتند .

DSC06464 DSC06470

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*