شورای تحقیقات سازمان

در راستای تحقق اهداف پژوهشی سازمان و به منظور هدایت امور مهم مرتبط با آن، شورایی متشکل از مدیران ارشد سازمان، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و همکاران سازمانی از سوی رئیس سازمان برای مدت تعریف شده ای تعیین می شوند که به سیاستگذاری پژوهشی می پردازند و اهم امور تحقیقات زندان ها را تحت نظر خواهند داشت.
• رئیس شورا: ریاست شورا را ریاست سازمان بر عهده خواهد داشت.
• جانشین رئیس شورا: در مواقع ضرورت و در صورت عدم حضور ریاست شورا، جانشین وی حضور داشته و ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت. جانشین رییس، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با تأیید رییس شورا می باشد.
• اعضای شورا: اعضای شورای تحقیقات سازمان به پیشنهاد مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش و تأیید ریاست شورا در هر دوره به مدت دو سال تعیین می شوند.
• اعضای برون سازمانی: از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها با حداقل مدرک دکترا و با رزومه علمی قابل قبول خواهند بود. لازم است که در چهار حوزه تخصصی (علوم اجتماعی و فرهنگی، حقوق و جرم شناسی، علوم رفتاری و روانشناسی، روش تحقیق) حداقل یک عضو هیأت علمی حضور داشته باشد.
• دبیر شورا: دبیر شورای تحقیقات سازمان مدیرکل دفترآموزش و پژوهش سازمان است که وظیفه پیگیری، راهنمایی و هدایت برنامه های پژوهشی را متناسب با دستورات و مصوبات شورای تحقیقات سازمان و شرح وظایف دفتر بر عهده خواهد داشت. دبیر شورا هماهنگی برگزاری جلسات را نیز بصورت ماهانه و در صورت دستور کار فوق العاده بصورت دو هفته یکبار به عهده دارد.
• دبیرخانه شورا در سازمان: به منظور پیگیری دقیق و کامل مصوبات شورای تحقیقات سازمان دبیرخانه این شورا در محل اداره پژوهش دفتر آموزش و پژوهش مستقر است که با تشکیل پرونده های مربوط تمام اقدامات مورد نظر شورا را پیگیری و اجرا می نماید.
شورای تحقیقات استان: هر استان با ریاست مدیرکل و عضویت تعدادی از کارکنان و چند تن از اعضای هیأت علمی استان مسؤولیت اظهارنظر اولیه و سایر اقدامات تعیین شده مربوط به طرح های تحقیقاتی را بر عهده دارند.
• رئیس شورای استانی: مدیرکل زندانهای استان به عنوان رئیس شورای تحقیقات استان وظیفه نظارت و هدایت امور تحقیقاتی در سطح استان را بر عهده خواهد داشت.
• اعضای شورای استانی: پنج نفر عضو شورای تحقیقات استان توسط مدیرکل (و رئیس شورای تحقیقات استان) از میان کارکنان زندانهای استان با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و داشتن حداقل ۳ سال سابقه خدمت در سازمان و علاقه مند به پژوهش (رزومه قابل قبول) و حداقل یک نفر عضو هیأت علمی از دانشگاه های استان انتخاب می شوند و به دفتر آموزش و پژوهش سازمان معرفی می شوند. پس از تأیید دفتر، مدیرکل استان نسبت به صدور ابلاغ برای آن ها اقدام می نماید.
• دبیر شورای استانی: از بین حداقل دو کاندیدایی که دارای تجارب مرتبط با امور پژوهشی و حداقل ۳ سال سابقه خدمت در سازمان هستند و به دفتر آموزش و پژوهش معرفی می شوند، یکی از آنها به عنوان دبیر شورای تحقیقات استان، انتخاب و با پست سازمانی کارشناس یا کارشناس مسؤول آموزش و پژوهش، پیگیری کلیه امور تحقیقاتی با نظارت ریاست شورای تحقیقات استان را بر عهده خواهد گرفت. لازم به ذکر است با توجه به ساختار تشکیلاتی سازمان و ارتباط تنگاتنگ فعالیتهای آموزشی وپژوهشی ضرورت دارد در استانهایی که واجد واحد آموزش منطقه ای هستند دبیری شورا تواماً به مسئول واحد آموزش منطقه ای واگذار شود.

Print Friendly

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>