شورای تحقیقات سازمان

در راستای تحقق اهداف پژوهشی سازمان و به منظور هدایت امور مهم مرتبط با آن، شورایی متشکل از مدیران ارشد سازمان، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و همکاران سازمانی از سوی رئیس سازمان برای مدت تعریف شده ای تعیین می شوند که به سیاستگذاری پژوهشی می پردازند و اهم امور تحقیقات زندان ها را تحت نظر خواهند داشت.
• رئیس شورا: ریاست شورا را ریاست سازمان بر عهده خواهد داشت.
• جانشین رئیس شورا: در مواقع ضرورت و در صورت عدم حضور ریاست شورا، جانشین وی حضور داشته و ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت. جانشین رییس، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با تأیید رییس شورا می باشد.
• اعضای شورا: اعضای شورای تحقیقات سازمان به پیشنهاد مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش و تأیید ریاست شورا در هر دوره به مدت دو سال تعیین می شوند.
• اعضای برون سازمانی: از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها با حداقل مدرک دکترا و با رزومه علمی قابل قبول خواهند بود. لازم است که در چهار حوزه تخصصی (علوم اجتماعی و فرهنگی، حقوق و جرم شناسی، علوم رفتاری و روانشناسی، روش تحقیق) حداقل یک عضو هیأت علمی حضور داشته باشد.
• دبیر شورا: دبیر شورای تحقیقات سازمان مدیرکل دفترآموزش و پژوهش سازمان است که وظیفه پیگیری، راهنمایی و هدایت برنامه های پژوهشی را متناسب با دستورات و مصوبات شورای تحقیقات سازمان و شرح وظایف دفتر بر عهده خواهد داشت. دبیر شورا هماهنگی برگزاری جلسات را نیز بصورت ماهانه و در صورت دستور کار فوق العاده بصورت دو هفته یکبار به عهده دارد.
• دبیرخانه شورا در سازمان: به منظور پیگیری دقیق و کامل مصوبات شورای تحقیقات سازمان دبیرخانه این شورا در محل اداره پژوهش دفتر آموزش و پژوهش مستقر است که با تشکیل پرونده های مربوط تمام اقدامات مورد نظر شورا را پیگیری و اجرا می نماید.
شورای تحقیقات استان: هر استان با ریاست مدیرکل و عضویت تعدادی از کارکنان و چند تن از اعضای هیأت علمی استان مسؤولیت اظهارنظر اولیه و سایر اقدامات تعیین شده مربوط به طرح های تحقیقاتی را بر عهده دارند.
• رئیس شورای استانی: مدیرکل زندانهای استان به عنوان رئیس شورای تحقیقات استان وظیفه نظارت و هدایت امور تحقیقاتی در سطح استان را بر عهده خواهد داشت.
• اعضای شورای استانی: پنج نفر عضو شورای تحقیقات استان توسط مدیرکل (و رئیس شورای تحقیقات استان) از میان کارکنان زندانهای استان با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و داشتن حداقل ۳ سال سابقه خدمت در سازمان و علاقه مند به پژوهش (رزومه قابل قبول) و حداقل یک نفر عضو هیأت علمی از دانشگاه های استان انتخاب می شوند و به دفتر آموزش و پژوهش سازمان معرفی می شوند. پس از تأیید دفتر، مدیرکل استان نسبت به صدور ابلاغ برای آن ها اقدام می نماید.
• دبیر شورای استانی: از بین حداقل دو کاندیدایی که دارای تجارب مرتبط با امور پژوهشی و حداقل ۳ سال سابقه خدمت در سازمان هستند و به دفتر آموزش و پژوهش معرفی می شوند، یکی از آنها به عنوان دبیر شورای تحقیقات استان، انتخاب و با پست سازمانی کارشناس یا کارشناس مسؤول آموزش و پژوهش، پیگیری کلیه امور تحقیقاتی با نظارت ریاست شورای تحقیقات استان را بر عهده خواهد گرفت. لازم به ذکر است با توجه به ساختار تشکیلاتی سازمان و ارتباط تنگاتنگ فعالیتهای آموزشی وپژوهشی ضرورت دارد در استانهایی که واجد واحد آموزش منطقه ای هستند دبیری شورا تواماً به مسئول واحد آموزش منطقه ای واگذار شود.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*