سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و برنامه آموزش و پژوهش در سازمان منتشر شد

از اواخر سال ۱۳۹۳، این دفتر با هدف اقدام بر اساس برنامه و پایش و ارزشیابی دقیق برنامه ها؛ اقدام به مستندسازی وضعیت موجود با تبیین نقاط قوت و ضعف و برآورد فرصت­ها و تهدیدها در حوزه آموزش کارکنان و پژوهش در سازمان نمود و مبتنی بر آنها؛ خط­مشی، اهداف و برنامه­ها برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید. پس از سپری شدن یک سال از شروع این روند و اجرای فعالیتها، در شروع سال ۱۳۹۵ با بازنگری برنامه و به روزرسانی وضعیت موجود، برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ تدوین شد و کلیه این مراحل در قالب سند چشم­انداز افق ۱۴۰۴ و برنامه آموزش و پژوهش در سازمان ثبت و منتشر گردید.

این دفتر در نظر داشت با امید به مسیر رو به پیشرفت برنامه­ها، این مستندسازی سالانه را در یک دوره زمانی ده ساله که سال پایانی آن مصادف با سال ۱۴۰۴ و افق چشم­انداز بیست ساله کشور می­باشد هر سال تکرار نماید که به شکرانه مدد الهی تا بحال برنامه ریزی بصورت سالانه به انجام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است و حال بعد از ۴ سال از شروع این برنامه ریزی در آستانه سال پنجم مجدداً مجلد پیوست تحت عنوان «سند چشم­انداز افق ۱۴۰۴ و برنامه آموزش و پژوهش سازمان در سال ۱۳۹۸» منتشر شد و به ادارات کل ستادی و استانی سازمان ارسال گردید.

امید است همچون گذشته با پشتیبانی کلیه همکاران سازمانی چشم­انداز تعیین­شده تحقق یابد و در افق ۱۴۰۴ متناسب با رسالت این دفتر، سازمان به جایگاه علمی و تحقیقاتی که مبنای بهترین تصمیم­سازی برای زندانبانی و اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران اسلامی باشد دست یابد و همچنین کارکنان سازمان به آگاهی و مهارت لازم برای تحقق زندانبانی علمی و اسلامی دست یافته باشند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*