سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و برنامه آموزش و پژوهش در سازمان منتشر شد

از اواخر سال ۱۳۹۳، دفتر آموزش و پژوهش سازمان با هدف “اقدام بر اساس برنامه” و “پایش و ارزشیابی دقیق برنامه ها” اقدام به مستندسازی وضعیت موجود با تبیین نقاط قوت و ضعف و برآورد فرصت ها و تهدیدها در حوزه آموزش کارکنان و پژوهش در سازمان نمود و مبتنی بر آنها؛ خط مشی، اهداف و برنامه ها برای سال ۱۳۹۴ تعیین گردید. پس از سپری شدن یک سال از شروع این روند و اجرای فعالیتها، در شروع سال ۱۳۹۵ با بازنگری برنامه و به روزرسانی وضعیت موجود، برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ تدوین شد و کلیه این مراحل مستندسازی گردید.
آنچنانکه در پیش گفتار این سند آمده است این دفتر در نظر دارد با امید به مسیر رو به پیشرفت برنامه ها، این مستندسازی سالانه را در یک دوره زمانی ده ساله که سال پایانی آن مصادف با سال ۱۴۰۴ و افق چشم انداز بیست ساله کشور می باشد هر سال تکرار نماید. لذا مجلد تهیه شده تحت عنوان «سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و برنامه آموزش و پژوهش در سازمان» در بهار ۱۳۹۵ تهیه شد.
امید است که با پشتیبانی ریاست محترم سازمان و کلیه همکاران سازمانی چشم انداز تعیین شده تحقق یابد و در پایان این دوره متناسب با رسالت این دفتر، سازمان به جایگاه علمی و تحقیقاتی که مبنای بهترین تصمیم سازی برای زندانبانی و اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران اسلامی باشد دست یابد و همچنین کارکنان سازمان به آگاهی و مهارت لازم برای تحقق زندانبانی علمی و اسلامی دست یافته باشند.

20160710_08413820160710_083141

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*