اولین جلسه دورجدید شورای تحقیقات سازمان به ریاست جناب آقای دکتر جهانگیر تشکیل شد

اولین جلسه شورای تحقیقات سازمان با حضور رئیس سازمان برگزار گردید.

اولین جلسه شورای تحقیقات سازمان با حضور رئیس سازمان برگزار گردید . در ابتدا دراین جلسه قهرمانی ، نایب رئیس شورا ضمن توضیحاتی لازم در خصوص اعتبارات پژوهشی سازمان ارائه نمودند و ، بهره برداری مناسب از منابع مالی پژوهش را مستلزم اهتمام جدی و نیز هزینه کرد مناسب اعلام نمودند . در ادامه دکتر فرنیا دبیر این شورا نیز با ارائه گزارشی از ساختار جدید شورا در سازمان و استان ها ، به بیان اهداف و تاریخچه فعالیت شورا و وضعیت طرح های تحقیقاتی اجرا شده در سه سال اخیر پرداختند و به اختصار در خصوص اولویت های تحقیقاتی توضیحاتی را ارائه نمودند.
دکتر جهانگیر رئیس شورای تحقیقات سازمان با بیان اهمیت پژوهش ، همراهی اعضاء شورا را به منظور هدایت پژوهش ، بیش از پیش خواستار شدند و افزودند در تعیین اولویت های تحقیقاتی توجه به خانواده زندانیان حائزاهمیت است و می بایست مطالعات صورت گرفته به این سمت هدایت گردد. رئیس سازمان در ادامه ضمن توجه به اجرای آزمایشی برنامه های جدید و دستیابی به شیوه نامه اجرایی در سطح وسیع به نقش رسانه ها در کاهش جرایم و بار زندان اشاره نمودند.
در ادامه این نشست دکتر بوالهری ، عضو شورای تحقیقات سازمان و رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران با ابراز خرسندی از رویکرد موجود ، اجرای آزمایشی پروژه های اجرایی را نیز مورد تاکید قرار دادند.
دکتر مسجدی آرانی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای تحقیقات سازمان ، با بیان این مطلب که انجام مطالعات تطبیقی و نیز بهره مندی از ظرفیت های سایر دستگاه های مرتبط در کاهش ورودی زندان بسیار موثر به نظر می رسد، اعلام نمودند در این میان پرداختن به موضوعاتی نظیر زمینه های تکرار جرم ، طبقه بندی زندانیان ، هدفمندی عفوها ، اجرای مشروط احکام دارای اهمیت ویژه ای هستند و لزوما با ید مورد توجه قرار گیرند . در پایان دکتر قادری ثانوی عضو شورای تحقیقات ، از اعضاء هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی ، نگاه جدی مجموعه قوه قضائیه ونیروی انتظامی و وزارت دادگستری ، و حضور فعال این مجموعه ها را در مراقبت های بعد از خروج زندانیان از نکات مثبت برشمردند و افزودند بایستی از تحقیقات و پژوهش های موازی و مشابه اجتناب ورزید و به دنبال راهکاری به منظور بهره گیری از منابع و مالی مالی سایر دستکاهها و دانشگاه ها در امور تحقیقاتی کاربردی مرتبط با زندان ها باشیم
با توجه به اهمیت اتخاذ تصمیم در خصوص دستور کارهای جلسه ، موقتاً جلسات به صورت هفتگی به فعالیت خود ادامه می دهند .

 

Print Friendly, PDF & Email