دریافت پروپوزال

بعد از اعلام اولویت ها مرحله بعدی، فراخوان و دریافت پروپوزال ها می باشد. کلیه پروپوزال های دریافتی در قالب فرم های پیوستی و الزاماً به همراه فایل الکترونیک دریافت می شوند.
پروپوزال طرح های تحقیقاتی که مراحل بررسی اولیه را در شورای تحقیقات استان طی نموده و مورد تأیید باشند به دفتر آموزش و پژوهش سازمان جهت بررسی علمی و اخذ نظریه ادارات تخصصی ستاد سازمان ارسال می گردد. پس از طی این مراحل، پرپوزال جهت تصمیم گیری نهایی به شورای تحقیقات سازمان ارائه می شود.
لازم به تأکید است:
۱: طرحهای پژوهشی که از طریق دفتر آموزش و پژوهش سازمان به استان ها ابلاغ می گردد نسبت به طرح های استانی، دارای اولویت اول در اجرا می باشد.
۲: کلیه تحقیقاتی که در سطح سازمان انجام خواهند شد باید به تصویب دفتر آموزش و پژوهش و شورای تحقیقات سازمان برسد:
• تحقیقاتی که برای سازمان بار مالی دارد لازم است پس از طی مراحل اولیه به تأیید شورای تحقیقات سازمان برسد.
• تحقیقاتی که هزینه ای برای سازمان در بر ندارد، پس از تصویب در شوراهای تحقیقات استانی و دریافت تأییدیه دفتر آموزش و پژوهش، قابل اجرا می باشند.
• طرح های تحقیقاتی که از منابع استانی نظیر استانداری تأمین اعتبار می شوند، تأکید می شود ضرورت دارد تا ابتدا به تأیید دفتر آموزش و پژوهش سازمان برسد و سپس نسبت به اخذ تأیید از معاونت علمی و فناوری یا مراجع ذی صلاح در استانها اقدام شود.
۳: بدیهی است پروپوزال هایی با موضوع مشابه که از طریق مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر ارسال می گردند به پروپوزال های ارسالی از سوی افراد ارجحیت خواهند داشت.
۴: در پروپوزال ارسالی علاوه بر تعیین بودجه مورد نیاز، به محل تأمین منابع اعم از منابع سازمانی، دانشگاه ها، استانداری و غیره نیز باید اشاره شود.
۵: دفتر آموزش و پژوهش موظف است بر حسب انواع طرح های تحقیقاتی و وسعت اجرای طرح ها، ضمن اولویت بندی در اسرع وقت، اظهار نظر نهایی را به شورای تحقیقات استان و سایر مبادی ارسال کننده، اعلام نماید.
۶: ادارات کل ستادی مکلفند حداکثر یک هفته بعد از دریافت پروپوزال طرح تحقیقاتی از سوی دفتر آموزش و پژوهش سازمان، درباره ضرورت اجرای طرح و قابلیت بهره برداری از نتایج نظریه اعلام نمایند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*