عکس2

برنامه آموزش کارکنان سازمان در سال ۱۳۹۶ اعلام شد

با توجه به اهمیت آموزش و نقش مؤثر آن در توسعه کارآیی منابع انسانی و با عنایت به لزوم ارتقاء خدمات زندانبانی و اصلاحی و تربیتی از طریق توانمندسازی کارکنان، بر اساس نتایج طرح تحقیقاتی “بازنگری و طراحی دوره های آموزشی پست های اختصاصی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور” و ضمن برنامه ریزی ۵ ساله آموزش کارکنان، برنامه آموزشی کارمندان سازمان در سال ۱۳۹۶ تهیه و آماده بهره برداری گردید. در این خصوص به آگاهی می رساند بر اساس خط مشی سازمان در ارتقاء کیفیت ارایه آموزش ها و تحت پوشش قرار گرفتن کلیه کارکنان، نکاتی به شرح زیر قابل ذکر است .

۱ .در این برنامه تلاش شده است به منظور رعایت عدالت در دسترسی به آموزش ها، اهتمام بیشتری به گسترش دوره ها برای گروه کارکنان محیطی شود. بطوریکه برای کلیه کارکنان حداقل ۴۰ ساعت و برای مدیران حداقل ۶۰ ساعت آموزش مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نظر گرفته شده است.

 • ۲٫این برنامه شامل ۸۶ عنوان دوره می باشد که ۶۸ دوره آن حضوری و ۱۸ دوره غیر حضوری می باشد. از مجموع دوره های حضوری ۲۲ دوره سراسری، ۳۳ دوره منطقه ای و ۱۳ دوره استانی برگزار خواهد شد.
 • ۳.دوره های غیر حضوری که ۲۱ درصد دوره ها را شامل شده است به منظور صرفه جویی در وقت، هزینه و اجتناب از ترک محل خدمت و همچنین بهره گیری از تکنولوژی نوین آموزش پیش بینی شده است.
 • ۴.دوره های سراسری حضوری حدود ۲۶ درصد دوره ها را به خود اختصاص داده است و اجرای ۲ دوره حضوری به عهده دفتر آموزش و پژوهش و ۱۴ دوره را منطقه ۷ آموزش و پژوهش (تهران)، ۱ دوره را منطقه ۶ آموزش و پژوهش (مشهد) ، ۱ دوره را منطقه ۴ آموزش و پژوهش (شیراز)، ۱ دوره را منطقه ۱ آموزش و پژوهش (تبریز)، ۱دوره را منطقه ۵ آموزش و پژوهش (کرمان) و ۲ دوره را منطقه ۳ آموزش و پژوهش (اهواز) عهده دار خواهند بود.
 • ۵.دوره های منطقه ایی که ۳۸ درصد دوره ها را شامل شده است به فراخور تعداد فراگیران با بهره گیری از ظرفیت فیزیکی و علمی واحد آموزش منطقه ایی برگزار خواهد شد.
 • دوره های استانی که ۱۵ درصد دوره ها را شامل شده است با هدف رعایت صرفه جویی در هزینه و وقت کارکنان و همچنین بنابر تقاضای ادارات کل استانی برای برگزاری دوره های آموزشی در خود استانها با نظارت مستقیم واحدهای آموزش منطقه ای برگزار خواهند شد.
 • ۷٫دوره های عملی با توجه به تجربه موفق آموزش عملی مدیران کانون اصلاح و تربیت سراسر کشور در محل کانون اصلاح و تربیت تهران و رئوسای زندانهای کشور در محل زندان مرکزی اصفهان در دو سال اخیر، در برنامه سال جاری برای آموزش روسای ادارات حفاظت و اطلاعات، ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، فرهنگی و تربیتی، قضایی و اجرای احکام، بهداشت و درمان و روسای مراکز مراقبت بعد از خروج ادارات کل استانی در محل ۶ زندان پیش بینی شده است.
 • ۸٫دوره آموزش توجیهی شغلی بدوخدمت ، به مدت ۳۲ ساعت (توجیهی شغلی بدو ورود برای کلیه کارکنان سازمان) در ابتدای بکارگیری و استخدام در نظر گرفته شده است.
 • ۹.دوره آموزش توجیهی بدوخدمت عموم کارکنان دولت، با ۶ پودمان (۵ پودمان به صورت غیرحضوری و ۱ پودمان حضوری) و یک ماه کارورزی در جایگاه شغلی استخدام ­شده برای کلیه کارکنان بدو خدمت استخدامی پیش­بینی شده است.
 • ۱۰٫سامانه آموزش کارکنان در حال حاضر امکان دسترسی به جزییات اجرایی را فقط برای واحدهای آموزشی مناطق فراهم ساخته است و برگزاری و ثبت دوره های استانی به عهده واحد آموزش آن منطقه خواهد بود. همچنین از طریق این سامانه امکان دسترسی کلیه کارکنان به پرونده آموزشی افراد را فراهم شده است. ضمن اینکه برخی اطلاعات مورد نیاز کارکنان در بخش اعلانات وب سایت دفتر آموزش و پژوهش ( re-prisons.ir ) نیز در دسترس می باشد.
 • ۱۱٫ارزشیابی دوره های آموزشی بر حسب دستورالعمل ابلاغی ریاست جمهوری در چهار سطح واکنش، یادگیری، تغیر رفتار و نتایج سازمانی ضرورت دارد. در این خصوص نظرسنجی در سطح واکنش از طریق سامانه آموزش برای شرکت کنندگان در دوره ها الزامی است و در سطح دوم برای ارزیابی یادگیری انجام پیش آزمون و پس آزمون برای کلیه دوره های آموزشی و ثبت نتایج آن در سامانه آموزش ضروری است. برای سطح سوم و چهارم نیز ارزیابی تغییر رفتار و نتایج سازمانی بر اساس طرح های تحقیقاتی اقدام خواهد شد.
 • ۱۲٫با توجه به اینکه ارتقاء مسیر شغلی و استاندارد آموزشی مشاغل بر اساس مسیر شغلی و … در شناسنامه آموزش کارمندان پیش­بینی شده است. در این راستا مقرر گردید کارکنان صرفاً مجاز به طی آموزش­های تخصصی در رشته شغلی و پست سازمانی خود می­باشند. افرادی که دارای ابلاغ داخلی هستند حق شرکت در دوره­های آموزشی در آن رشته شغلی و یا پست را ندارند.

فهرست دوره های آموزش کارکنان در سال ۱۳۹۶

Print Friendly

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>