برنامه آموزش کارکنان سازمان در سال ۱۳۹۷ اعلام شد

با توجه به اهمیت آموزش و نقش موثر آن در توسعه کارآیی منابع انسانی و با عنایت به لزوم ارتقاء خدمات زندانبانی و اصلاحی و تربیتی از طریق توانمندسازی کارکنان، بر اساس نتایج طرح تحقیقاتی «بازنگری و طراحی دوره-های آموزشی پست های اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» و ضمن برنامه ریزی ۵ ساله آموزش کارکنان، برنامه آموزشی کارمندان در سال ۱۳۹۷ تهیه و آماده بهره برداری گردید. لذا ضمن پیوست نمودن فهرست برنامه آموزشی به آگاهی می رساند بر اساس خط مشی سازمان در ارتقاء کیفیت ارایه آموزش ها و تحت پوشش قرار گرفتن کلیه کارکنان، نکاتی به شرح زیر قابل ذکر است:
۱٫ در این برنامه تلاش شده است به منظور رعایت عدالت در دسترسی به آموزش ها، اهتمام بیشتری به گسترش دوره ها برای گروه کارکنان محیطی شود. به طوری که برای کلیه کارکنان حداقل ۴۰ساعت و برای مدیران حداقل ۶۰ساعت آموزش مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر گرفته شده است.
۲٫ این برنامه شامل ۵۹ عنوان دوره می باشد که ۵۲دوره آن حضوری و ۷ دوره غیرحضوری می باشد. از مجموع دوره-های حضوری ۲۳ دوره سراسری، ۹ دوره منطقه ای و ۲۰ دوره استانی برگزار خواهد شد.
۳٫ دوره های غیرحضوری که ۱۲درصد دوره ها را شامل شده است به منظور صرفه جویی در وقت، هزینه و اجتناب از ترک محل خدمت و همچنین بهره گیری از تکنولوژی نوین آموزشی پیش بینی شده است. بدیهی است با توجه به اینکه اجرای این دوره ها به عهده این دفتر می باشد، تهیه یا معرفی محتواهای آموزشی موردنیاز این دوره های غیرحضوری بر عهده ادارات کل ستادی خواهد بود لذا خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر تا یک ماه، نسبت به تهیه و تحویل آنها برنامه ریزی شود.
۴٫ دوره های سراسری حضوری بیش از ۳۹ درصد دوره ها را به خود اختصاص داده است. اجرای ۸ عنوان دوره را واحد آموزش و پژوهش منطقه ۷ تهران (با اجرای ۴ نشست سراسری)، ۲ عنوان دوره را واحد آموزش و پژوهش منطقه ۶ مشهد (با اجرای ۱ نشست سراسری)، ۵ عنوان دوره را واحد آموزش و پژوهش منطقه ۴ شیراز(با اجرای ۳ نشست سراسری)، ۵ عنوان دوره را واحد آموزش و پژوهش منطقه ۱ تبریز (با اجرای ۳ نشست سراسری)، ۴ عنوان دوره را واحد آموزش و پژوهش منطقه ۵ کرمان (با اجرای ۲ نشست سراسری)، ۲ عنوان دوره را واحد آموزش و پژوهش منطقه ۲ همدان (با اجرای ۱ نشست سراسری)، ۲ عنوان دوره را واحد آموزش و پژوهش منطقه ۸ اصفهان (با اجرای ۱ نشست سراسری) و ۲ عنوان دوره را واحد آموزش و پژوهش منطقه ۱۰ گیلان (با اجرای ۱ نشست سراسری) که جمعاً ۱۷ برنامه اجرایی سراسری را عهده دار خواهند بود.
۵٫ دوره های منطقه ایی که ۱۵ درصد دوره ها را شامل شده است به فراخور تعداد فراگیران با بهره گیری از ظرفیت فیزیکی و علمی واحد آموزش منطقه ایی برگزار خواهد شد. با توجه به کم شدن تعداد دوره های منطقه ای، واحدهای آموزشی منطقه ای لازم است ضمن توجه به ارتقاء کیفیت و اثربخشی آموزش به خصوص با جذب اساتید خبره و بهره گیری از روش های آموزش کارگاهی و گفتگو محور به نظارت موثر بر ارایه آموزش ها در ادارات کل تابعه نیز بپردازند.
۶٫ دوره های استانی که ۳۴ درصد دوره ها را شامل شده است با هدف رعایت صرفه جویی در هزینه و وقت کارکنان و همچنین بنا بر تقاضای ادارات کل استانی برای برگزاری دوره های آموزشی خود در استان ها با نظارت مستقیم واحدهای آموزش منطقه ای برگزار خواهند شد.
۷٫ دوره های عملی با توجه به تجربه موفق آموزش عملی در ۳ سال اخیر؛ در برنامه سال آتی این روش به دو شکل سراسری و منطقه ای برنامه ریزی شده است. دوره های روسای زندان ها و معاونین ادارات کل به صورت سراسری و از سوی این دفتر اجرا خواهد شد و اجرای دوره های مسئول مراقب و روسای اندرزگاه ها به واحدهای آموزش منطقه ای تحت نظارت مستقیم این دفتر واگذار می شود.
۸٫ همکاری و هماهنگی برای اجرای دوره های منطقه ای و استانی بین ادارات کل و واحدهای آموزش مناطق از طریق سامانه الکترونیک آموزش کارکنان ضرورت دارد، بیش از پیش وجود داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه از طریق این سامانه امکان دسترسی کلیه کارکنان به پرونده آموزشی افراد فراهم شده است ضرورت دارد اطلاع رسانی برای کارکنان برای دسترسی به اطلاعات دوره های گذرانده شده وپیش بینی شده فراهم شود.
۹٫ ارزشیابی دوره های آموزشی بر حسب دستورالعمل ابلاغی ریاست جمهوری در چهار سطح واکنش، یادگیری، تغییر رفتار و نتایج سازمانی ضرورت دارد. در این خصوص نظرسنجی در سطح واکنش از طریق سامانه آموزش برای شرکت کنندگان در دوره ها الزامی است و در سطح دوم برای ارزیابی یادگیری انجام پیش آزمون و پس آزمون برای کلیه دوره های آموزشی ضروری است که در نظر است با ارتقاء سامانه آموزش امکان ثبت نتایج آن فراهم گردد. برای سطح سوم و چهارم نیز ارزیابی تغییر رفتار و نتایج سازمانی بر اساس طرح های تحقیقاتی که در سال ۹۶ در ده منطقه آموزشی شروع شده انجام می شود.
۱۰٫ با توجه به اینکه ارتقاء مسیر شغلی و استاندارد آموزشی مشاغل بر اساس مسیر شغلی و … در شناسنامه آموزش کارمندان پیش بینی شده است. در این راستا کارکنان صرفاً مجاز به طی آموزش های تخصصی در رشته شغلی و پست سازمانی خود می باشند.

لیست دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*