برنامه آموزش کارکنان سازمان در سال ۱۳۹۵

با توجه به اهمیت آموزش و نقش مؤثر آن در توسعه کارآیی منابع انسانی و با عنایت به لزوم ارتقاء خدمات زندانبانی و اصلاحی و تربیتی از طریق توانمندسازی کارکنان، بر اساس نتایج طرح تحقیقاتی “بازنگری و طراحی دوره های آموزشی پست های اختصاصی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور“و ضمن برنامه ریزی ۵ ساله آموزش کارکنان،برنامه آموزشی کارمندان سازمان در سال ۱۳۹۵ تهیه و در کمیته سرمایه انسانی سازمان در مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به تأیید رسید.

  • در این برنامه تلاش شده است به منظور رعایت عدالتدر دسترسی به آموزش ها، اهتمام بیشتری به گسترش دوره ها برای گروه کارکنان محیطی شود. بطوریکه برای کلیه کارکنان حداقل ۴۰ ساعت و برای مدیران حداقل ۶۰ ساعت آموزش مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نظر گرفته شده است.
  • این برنامه شامل ۷۵ دوره می باشد که ۵۹ دوره آن حضوری و ۱۶ دوره غیر حضوری می باشد. از مجموع دوره های حضوری ۲۱ دوره سراسری، ۲۲ دوره منطقه ای و ۱۶ دوره استانی برگزار خواهد شد.
  • به منظور صرفه جویی در وقت، هزینه و اجتناب از ترک محل خدمت؛بیش از۲۱ درصد دوره هادر سال جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.بدیهی استبا توجه به اینکه اجرای این دوره ها به عهده این دفتر می باشد،تهیه یا معرفی محتواهای آموزشی مورد نیاز این دوره های غیر حضوری بر عهده ادارات کل ستادی خواهد بود.
  • حدود ۲۸درصد دوره ها به صورت سراسری (کشوری) پیش بینی شده است که اجرای ۲ دوره به عهده دفتر آموزش و پژوهش، ۸ دوره منطقه ۷ آموزش و پژوهش (تهران)، ۳ دوره منطقه ۶ آموزش و پژوهش (مشهد) ، ۳ دوره منطقه ۴ آموزش و پژوهش (شیراز)،۲ دوره منطقه ۱ آموزش و پژوهش (تبریز)، ۱دوره منطقه ۵ آموزش و پژوهش (کرمان) و ۲ دوره منطقه ۱۰ آموزش و پژوهش (رشت) خواهد بود.
  • با توجه به لزوم رعایت صرفه جویی در هزینه و وقت کارکنان و همچنین بنابر تقاضای ادارات کل استانی برای برگزاری دوره های آموزشی در خود استانها، ۱۶ عنوان دوره آموزشی (بیش از ۲۱ درصد دوره ها) به ادارات کل استانی با نظارت مستقیم واحدهای آموزش منطقه ای واگذار گردیده است.
  • با توجه به کم شدن تعداد دوره های منطقه ای، واحدهای آموزشی منطقه ای لازم است ضمن توجه به ارتقاء کیفیت و اثربخشی آموزش بخصوص با جذب اساتید خبره و بهره گیری از روش های آموزش کارگاهی و گفتگو محور به نظارت موثر بر ارائه آموزش ها در ادارات کل تابعه نیز بپردازند.
  • با توجه به تجربه موفق آموزش عملی مدیران کانون اصلاح و تربیت سراسر کشور در محل کانون اصلاح و تربیت تهران، در برنامه سال جاری آموزش روسای زندانهای کل کشور به مدت ۲۴ ساعت در محل زندان پیش بینی شده است.
  • دوره آموزشتوجیهی بدو ورود به مدت ۳۲ ساعت برای کلیه کارکنان در ابتدای بکارگیری در نظر گرفته شده است لذا ضرورت دارد ادارات کل استانی افراد را قبل از بکارگیری به واحدهای آموزش مناطق معرفی نمایند و واحد آموزش منطقه ای براساس سر فصل های تعیین شده و بدون انتظار برای رسیدن به حد نصاب اجرای دوره را برنامه ریزی و اجرایی نمایند.
  • با توجه به اینکه نرم افزار آموزش کارکنان در آینده نزدیک امکان دسترسی کلیه کارکنان به پرونده آموزشی افراد را فراهم خواهد ساخت لذا در حال حاضر امکان دسترسی به جزییات اجرایی از طریق نرم افزار، زیر نظر این دفتر فقط برای واحدهای آموزشی مناطق فراهم شده است و ضرورت دارد همکاری و هماهنگی برای اجرای دوره های منطقه ای و استانی بین ادارات کل و واحدهای آموزش مناطق بیش از پیش وجود داشته باشد.

برخی اطلاعات مورد نیاز کارکنان از شناسنامه دوره های آموزشی و فهرست دوره به شرح زیر ارائه می گردد.

شناسنامه_پودمان_آموزشی

لیست_دوره_های_آموزشی_سال_۹۵

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*