برنامه آموزشی سال ۹۴ کارمندان سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور

دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با برخورداری از دو دهه تجربه در زمینه آموزش ضمن خدمت کارمندان تلاش نموده است به تبعیت از نظام جدید آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی و بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری؛ دوره های آموزشی را که نوعاً کاربردی ، جامع ، کیفی ، مشارکتی و بر اساس مطالعات نیازسنجی آموزشی کلیه مشاغل عمومی و اختصاصی سازمان باشد برای اجرا ؛ در قالب برنامه آموزشی طراحی نماید .

در این برنامه آموزشی که حدود ۶۲ % آن به صورت سراسری و ۳۶ % درصد به صورت منطقه ایی و کمتر از ۲ درصد به صورت استانی پیش بینی شده است ، تلاش شده است با توجه به سیاستهای سازمانی مبنی بر افزایش ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ از گسترش بی رویه کمیت دوره ها اجتناب شود . همچنین به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه و اجتناب از ترک محل خدمت حدود ۱۸ درصد دوره ها به صورت غیر حضوری برگزار گردد .

شایان ذکر است در این برنامه آموزشی ؛ ۲۵ عنوان دوره آموزشی پیش بینی شده است که ادارات کل زندانهای استانها در صورت وجود فضای آموزشی ، حد نصاب فراگیران و وجود مدرسان صلاحیتدار می توانند با نظارت مستقیم واحدهای آموزشی منطقه ایی اجرای دوره ها را برای کارکنان شاغل در پستهای مراکز تامینی و تربیتی خود مطابق مشخصات آموزشی عهده دار شوند .

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*