درسنامه های آموزشی

توجیهی بدو خدمت

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

قانون مدیریت خدمات کشوری

کار تیمی و حل مساله

اخلاق حرفه ای کارگزاران اسلامی

سامد:

۱:ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

حقوق متقابل مردم و حکومت

مدیریت اخلاقی در خدمات عمومی

مردم سالاری دینی

مشروعیت نظام سیاسی و مردم

مقدمه ناشر

منابع و ماخذ

نظارت و کنترل قدرت در مردم سالاری دینی

۲٫نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

درسنامه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

مقدمه ناشر

منابع و ماخذ

نظارت و کنترل

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

قانون مدیریت خدمات کشور

یتبیین قانون مدیریت خدمات کشوری

حقوق اداری

شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مجموعه کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

مالی و محاسباتی

فصل تعدیات ماموران دولتی قانون مجازات اسلامی ویژه مدیران پایه و میانی

قانون برگزاری مناقصات ویژه پایه و میانی

قانون برگزاری مناقصات ویژه مدیران عالی

قانون برنامه و بودجه ویژه مدیران میانی و عالی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ویژه مدیران پایه و میانی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ویژه مدیران عالی

قانون دیوان محاسبات عمومی ویژه مدیران پایه و میانی

قانون دیوان محاسبات عمومی ویژه مدیران عالی

قوانین و مقررات اموال دولتی ویژه مدیران پایه

تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور

دورکاری

ده برنامه تحول اداری

مدیریت دانش سازمانی

هدفمند کردن یارانه ها

اصلاح الگوی مصرف

آداب و اثرار نماز

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده

پدافند غیر عامل

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*