اولین دوره آموزش عملی در مراکز اقدامات تأمینیوتربیتی کشور در سال۱۳۹۶ برای رئوسای ادارات قضایی و اجرای احکام سراسر کشور برگزار شد.

اولین دوره آموزش عملی در مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سال ۱۳۹۶؛ ویژه روسای ادارات قضایی و اجرای احکام سراسر کشور از ۱۸ اردیبهشت و به مدت سه روز در محل زندان مرکزی اداره کل زندانهای استان کرمان آغاز شد.

هدف از برگزاری این دوره توسعه آموزش های عملی در زندان و آشنایی کارکنان کلیدی حوزه های تخصصی سازمان با فرآیندهای اجرایی در سایر زندانها است.

درمراسم افتتاحیه این دورهکه با حضور مدیر کل زندانهای استان کرمان،معاون دادستان اداره کل دادگستری استان کرمان،روسای ادارات قضاییواجرای احکام ادارات کل استانی، دادیار ناظر زندان مرکزی، رئیس اداره قضایی و اجرای احکام ستاد سازمان و کارشناس مسوول آموزش به نمایندگی از دفتر آموزشو پژوهش برگزار شد.آقای امیری ضمن عرض خیرمقدم و تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشتند اجرای این قبیل آموزشهای عملی در زندان روش نوینی در اجرای دوره های آموزشیدر سازمان می باشدو تاکنون اثرات ارزشمندی در پی داشته است و امید داریم این دوره نیز با مشارکت فعال حاضرین به نتیجه مطلوب برسد.

در ادامه خانم سالاری معاون دادستان استان کرمان نیز از عملکرد اداره کل زندان های استان کرمان در زمینه اصلاح و تربیت زندانیان و تعاملات ارزشمند بین بخشی قدردانی نمود.

در این دوره فرآیندهای قضایی و اجرای احکام زندان مرکزی و بازداشتگاه توسط فراگیران مورد ارزیابی قرار میگیرد و نقاط قوت و ضعف فرآیندها رادر مقایسه بازندانهای محل خدمت خود یادداشت و در روز سوم نماینده هرگروه گزارش بازدید تخصصی را به همراه ارائه پیشنهادات کاری ارائه خواهد کرد و جلسه جمع بندی که با حضور مدیر کل زندانهای استان و نمایندگان ستادی تشکیل می شود حاضرین را به سوی اصلاح فرآیندهای اجرایی و در صورت لزوم اصلاح دستورالعمل های ستادی رهنمون خواهد کرد.9G8B3943 عکس روی خبر 9G8B3900 9G8B4147 9G8B3918 9G8B4153 9G8B3941 9G8B3901

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*