انعقاد قرارداد

بعد از تصویب پروپوزال و ثبت در سامانه سمات (سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی) درخصوص طرح های استانی مراتب برای عقد قرارداد به استان اعلام می شود و برای طرح های ملی و منطقه ای قرارداد در محل دفتر آموزش و پژوهش تنظیم می شود.
قرارداد طرح تحقیقاتی بین کارفرما و مجری طرح بر حسب شرایط و خدمات مورد انتظار و در قالب هزینه ها، برنامه ها، زمان اجرای درج شده در پروپوزال طرح و با انتخاب ناظر، مطابق با ضوابط و مقررات قانونی و سازمانی تنظیم می گردد.
مواردی که لازم است در انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد:
کارفرما: سفارش دهنده پروژه و بهره ور اصلی طرح را کارفرما می نامند. کارفرما می تواند بخشی یا تمامی هزینه های تحقیق را تقبل نماید. در کلیه طرح های ملی کارفرما خود سازمان و در طرح های منطقه ای تصمیم با شورای تحقیقات سازمان می باشد، در طرحهای استانی ادارات کل زندان های استان  کارفرما می باشند.
کارفرمای طرح موظف است کلیه هزینه های مربوط به امور اجرایی تحقیق را بر اساس مفاد قرارداد منعقده و بر اساس پروپوزال مصوب به مجری طرح پرداخت و اسناد آن را به شورای تحقیقات ارائه نماید.
مجری طرح: مجری طرح به فرد حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که طرح پیشنهادی وی به تصویب دفتر آموزش و پژوهش و شورای تحقیقات سازمان رسیده و مسؤولیت اجرای طرح را طبق ضوابط و مفاد قرارداد پذیرفته باشد.
۱٫ کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم، فناوری و تحقیقات یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا افراد حقیقی صلاحیت دار می توانند با ارائه پروپوزال درخواست اجرای طرح نمایند.
تبصره: در مواردی که مجری شخصیت حقوقی می باشد علاوه برمجری، شخص حقیقی واجد شرایط به عنوان مدیر علمی در پروپوزال و قرارداد پیش بینی می شود که در این موارد مجری و مدیر علمی متعهد به قرارداد می باشند.
۲٫ تأیید صلاحیت علمی و توانایی کلیه محققان به عنوان مجری و یا مدیرعلمی طرح توسط دفتر آموزش و پژوهش و شورای تحقیقات از طریق بررسی سوابق تحقیقاتی (با ارسال رزومه کاری) انجام می گیرد.
۳٫ تأیید صلاحیت علمی و توانایی کلیه محققان به عنوان همکاران طرح از طریق بررسی سوابق تحقیقاتی به عهده مجری طرح می باشد.
۴٫ مجری لازم است حداقل درجه کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته مربوط به موضوع تحقیق و آشنایی کامل با اصول روش تحقیق را داشته باشد.
۵٫ مجری نباید مسؤولیت همزمان در بیش از سه طرح تحقیقاتی در سطح ملی و استانی را داشته باشد.
تبصره: در موارد خاص با هماهنگی و تشخیص دفتر آموزش و پژوهش سازمان این حداکثر قابل تغییر است.
۶٫ مجری طرح پس از دریافت تأیید دفتر آموزش و پژوهش سازمان مجاز به آغاز فرآیند طرح با قید تاریخ دقیق آغاز و پایان آن می باشد.
۷٫ مجری طرح مسؤول پیشبرد طرح تحقیقاتی براساس زمانبندی مندرج در پروپوزال است.
۸٫ مجری طرح موظف است در پایان هر یک از مراحل پژوهش، گزارش پیشرفت کار را به صورت کتبی براساس فرم های پیوست به ناظران طرح ارائه دهد و پس از تأیید ایشان و اخذ تأییدیه از دبیرخانه شورای پژوهش اجرای مرحله بعدی را آغاز کند.
۹٫ مجری طرح موظف است کلیه هزینه های مربوط به حق الزحمه همکاران علمی و اجرایی و سایر عوامل تحقیق را بر اساس پروپوزال مصوب و قرارداد منعقده، پرداخت و اسناد آن را به دبیرخانه شورای تحقیقات ارائه نماید.
۱۰٫ مجری طرح مسؤول کلیه فعالیت های علمی انجام گرفته در تحقیق می باشد و بر اساس مفاد قرارداد موظف است ظرف زمان تعیین شده گزارش نهایی طرح را تدوین و در جلسه شورای تحقیقات بصورت حضوری هم گزارش نماید.
۱۱٫ مجری نمی تواند بدون مجوز دفتر آموزش و پژوهش و شورای تحقیقات سازمان مسؤولیت اجرای طرح را به غیر واگذار نمایند.
۱۲٫ رعایت کامل اصل محرمانه بودن اهمیت شایان داشته و مسؤولیت حقوقی کیفری افشای اسناد محرمانه متوجه مجری طرح خواهد بود. مجری طرح مجاز به استفاده یا اعلام نتایج تحقیق بدون مجوز کتبی از کارفرما نمی باشد، در غیر این صورت برای کارفرما مراتب از طریق مبادی ذیربط قابل پیگیری خواهد بود. (تکمیل فرم تعهدنامه رعایت اصل محرمانه بودن و قانون حق نشر).
۱۳٫ کلیه آمارها، داده ها، ابزارها و سوابق تحقیق می بایست در پایان طرح تحویل کارفرما گردد و هیچگونه حقوقی ناشی از اجرای تحقیق برای مجری طرح غیر از آنچه که در قرارداد آمده متصور نمی باشد.
۱۴٫ مجری طرح مسؤول هرگونه خسارت مادی و معنوی در صورت استنکاف از اجرای طرح یا ناتمام گذاشتن آن می باشد.
۱۵٫ انجام هرگونه اصلاحات مالی و تغییر در هزینه کردهای طرح منوط به درخواست رسمی مجری طرح و تأیید دبیرخانه شورای تحقیقات سازمان است.
۱۶٫ از مجریان طرحی كه در ارائه گزارش نهايي تأخیر دارند، طرح و پروژه تحقيقاتي جديد پذيرفته نمي شود.
شرایط همکار یا همکاران اصلی تحقیق:
۱٫ در صورتیکه اطمینان حاصل شود که اصل عدم سوگیری در ثبت اطلاعات رعایت می شود، اولویت انتخاب همکاران اصلی طرح با کارکنان سازمانی خواهد بود.
۲٫ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط با ماهیت طرح برای همکاران طرح الزامی است.
۳٫ همکاران تحقیق لازم است از سوی مجری به صورت رسمی به شورای تحقیقات معرفی شوند و پس از تأیید شورای تحقیقات شروع به همکاری نمایند.
۴٫ برای همکاران سازمانی ارائه موافقت نامه مدیر واحد محل اشتغال جهت همکاری در تحقیقات الزامی است.
۵٫ تکمیل فرم تعهد اخلاقی و عملی در خصوص انجام فعالیت ها در ساعات غیر اداری (برای همکاران سازمانی) و حفظ اسرار تحقیق (فرم پیوست) ضرورت دارد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*