الزامات و امتیازات

الزامات و امتیازات آموزش کارمندان

قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به آموزش ضمن خدمت کارمندان(مدیران و کارکنان) توجه و تأکید ویژه ای دارد، بطوریکه دستگاههای اجرایی را مکلف به تدوین برنامه های آموزشی برای کارمندان خود نموده و کارمندان را هم موظف به اقدام برای توانمندسازی، افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود از طریق شیوه ها و الگوهای مختلف بویژه آموزش نموده است .

با این جایگاه و منزلتی کهبرای آموزش ضمن خدمت کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف گردیده است نظام جدید آموزش کارمندان دولت نیزبا توجه به اصل نگرش سیستمی بین نظام آموزش با سایر نظامهایمدیریت منابع انسانی ارتباط برقرار کرده است که در واقع به عنوان سازوکار؛ الزامات و امتیازاتی را به شرح ذیل در قالب بخشنامه ها و دستورالعملهای آموزشی تعیین نموده است.

 به منظور اطلاع رسانی چکیده ای از مفاد مرتبط با آموزش هر کدام از آن بخشنامه ها و دستورالعمل ها در فایل ضمیمه آورده شده است تا مدیران و کارکنان سازمان با الزامات و امتیازات طی نمودن آموزشها در طول دوران خدمت خود در مراحل زیر آشنا گردند.

  • طی نمودن آموزش برای تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
  • طی نمودن آموزش برای تمدید قرارداد استخدامی پیمانی
  • طی نمودن آموزش برای تمدید قرارداد استخدامی کار معین
  • طی نمودن آموزش برای ارتقاء در رتبه شغلی
  • طی نمودن آموزش برای انتصاب ، ارتقاء و تمدید در پستهای مدیریتی
  • طی نمودن آموزش برای محاسبه در حق شاغلاحکام کارگزینی کارمندان
  • طی نمودن آموزش برای دریافت گواهینامه آموزشی نوع دوم
  • طی نمودن آموزش برای ارزیابی عملکرد سالیانه کارمندان

 

الزامات و امتیازات آموزش کارمندان(pdf)

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*