گروه دبیران (هیئت تحریریه)

گروهی از افراد متخصص در یک حوزه علمی مرتبط با موضوع نشریه می باشند که نسبت به سیاستگذاری علمی نشریه تصمیم گیری می نمایند. گروه دبیران نشریه مقالات ارسالی را بررسی و با موضوع و اهداف نشریه مطابقت می نمایند. همچنین تعیین داوران هر مقاله و بررسی نتایج داوری و تایید نهایی مقاله از وظایف گروه دبیران می باشد.
۱٫ دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی در رشته تحصیلی روانشناسی و مشاوره با رتبه علمی استاد تمام دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
۲٫ دکتر محمد باقر صابری زفرقندی در رشته تحصیلی روان پزشکی با رتبه علمی دانشیار دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳٫ دکتر حبیب آقا بخشی در رشته تحصیلی جامعه شناسی با رتبه علمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۴٫ دکتر عباس مسجدی آرانی در رشته تحصیلی روانشناسی بالینی با رتبه علمی استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی شهید بهشتی
۵٫ دکتر محمود مهدوی در رشته تحصیلی حقوق جزا و جرم شناسی با رتبه علمی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۶٫ دکتر رضا زهروی در رشته تحصیلی حقوق جزا و جرم شناسی با رتبه علمی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
۷٫ دکتر معصومه دژمان در رشته تحصیلی بهداشت روان با رتبه علمی استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*