گزارش اقدامات آموزش غیر حضوری کارکنان در سال ۱۳۹۶

در راستای آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان و به منظور توجه به اصل فرصت های برابر آموزشی، گسترش پوشش آموزش ها، صرفه جویی در هزینه و عدم ترک محل خدمتی کارکنان؛ سازمان در کنار آموزشهای حضوری از سال ۱۳۹۴ نسبت به برگزاری آموزش از راه دور همت ویژه ای داشته است.
همزمان با راه اندازی سامانه الکترونیکی آموزش کارکنان نسبت به برگزاری آزمون الکترونیکی دوره ها در سطح کشور اقدام شد که با بار گذاری متون آموزشی در محیط سامانه و سپس برگزاری آزمون با استقبال و مشارکت خوب کارمندان
سازمان در سطح کشور مواجه گردیده و بازخورد مثبتی بدنبال داشته است. بطوریکه در طول سال ۱۳۹۶ در مجموع
۱۱ دوره آموزشی برای مدیران و کارکنان از طریق این سامانه برگزار گردیده است )برای هر عنوان دوره آموزشی دو مرحله آزمون برگزار شده است.(
در ۲۲ آزمون از تعداد ۲۰٫۰۸۰ نفر شرکت کننده،۹۱ درصد( ۱۸٫۴۴۸ نفر) نمره قبولی دریافت کردند که ۱۳۳٫۲۸۴ نفر ساعت آموزش در سال را تشکیل داده است. از این میزان ۱۱۸٫۸۱۸ نفر ساعت مربوط به آموزش کارکنان (تعداد کل کارکنان شرکت کننده در دوره های غیر حضوری ۱۳۸۷۲ نفر که از این تعداد ۱۳۲۱۷ نفر قبول شدند.) و ۱۴٫۴۶۶ نفر ساعت مربوط به آموزش مدیران (تعداد کل مدیران شرکت کننده در دورههای غیر حضوری۵۸۰۶ نفر که از این تعداد ۵۲۳۱ نفر قبول شدند.) بوده است.
• عملکرد در هر عنوان دوره
۱٫ آیین دادرسی مدنی(۱۶ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۳۰۴ نفر، تعداد قبول شدگان۲۸۲ نفر (قبولی ۹۳ درصد)
۲٫ بهداشت عمومی در محیط کار(۸ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۱۰۲ نفر، تعداد قبول شدگان۸۷ نفر (قبولی ۸۵ درصد)
۳٫ بهداشت محیط در زندان(۲۴ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۱۲۸ نفر، تعداد قبول شدگان۱۱۷ نفر (قبولی ۹۱درصد)
۴٫ خلاقیت و نوآوری سازمانی(۶ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۳۲ نفر، تعداد قبول شدگان۳۱ نفر (قبولی ۹۷درصد)
۵٫ روابط کار(۶ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۸۸۲ نفر، تعداد قبول شدگان۷۵۰ نفر (قبولی ۸۵درصد)
۶٫ مدلهای تعالی سازمانی در دولت(۶ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۳۶ نفر، تعداد قبول شدگان۳۳ نفر (قبولی ۹۲درصد)
۷٫ مدیریت استرس(۶ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۹۰۹ نفر، تعداد قبول شدگان۸۳۲ نفر (قبولی ۹۲درصد)
۸٫ کیفیت زندگی کاری(۶ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۹۴۳ نفر، تعداد قبول شدگان۷۸۶ نفر (قبولی ۸۳درصد)
۹٫ منشور حقوق شهروندی(۶ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۸۰۰۶ نفر، تعداد قبول شدگان۷۴۷۴ نفر (قبولی ۹۶درصد)
۱۰٫ حقوق شهروندی در نظام اداری(۸ ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۸۳۳۶ نفر، تعداد قبول شدگان۷۸۸۳ نفر (قبولی ۹۶درصد)
۱۱٫ محاسبه اعمال؛ راه نجات از ظلمتها(۱۶ساعت)، تعداد شرکت کنندگان۱۸۲ نفر، تعداد قبول شدگان۱۷۳نفر (قبولی ۹۵درصد)

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*