تعاریف

• آموزشهای کوتاه مدت ضمن خدمت:
منظور از آموزشهای کوتاه مدت ضمن خدمت؛ تمامی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی است که در چارچوب نظام آموزشِ کارمندانِ دستگاههای اجرایی در راستای افزایش و بهبود شایستگی و توانمندی مدیران و کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین طراحی و اجرا می شود.

• نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی:
نظامی است که بر مبنای اصول نگرش سیستمی و جامعیت در اجرای تکالیف فصل نهم و ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف متناسب سازی دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل و در نتیجه افزایش سطح کارایی و اثربخشی دستگاهها و با توجه به ساختار استاندارد مدیریت کیفیت آموزش کارمندان (تعیین خط مشی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، نظارت و ارزشیابی آموزشی) توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طراحی گردیده است که با رعایت چارچوب مفاد این نظام؛ سیاست گذاری و مدیریت کلان آموزش کارمندانِ دستگاههای اجرایی بر عهده کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان دستگاه و در استانها بر عهده کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی کارکنان در استان بوده است.

• کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی کارمندان:
سیاست گذاری و مدیریت کلان آموزش کارمندان سازمان با استقرار در دفتر آموزش و پژوهش بر عهده این کمیته بوده که اعضای آن مدیر کل، معاون آموزشی و کارشناس آموزشی دفتر، مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری، مدیر کل امور کارکنان و خدمات اداری، مدیر کل امور مالی و ذیحساب، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بوده است. وظایف اصلی آن بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی، برنامه آموزشی سالانه و اعتبارات آموزشی مورد نیاز بوده است.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۷/۱۰/۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور کمیته مذکور حذف و وظایف آن به کمیته سرمایه انسانی واگذار گردیده است.

• کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی کارکنان استان:
مدیریت و کنترل اجرایی آموزش کارمندان سازمان علاوه بر مراکز آموزشی مستقر در ده استان بر عهده این کمیته در ۳۱ استان بوده که اعضای آن مدیرکل زندانهای استان، معاون توسعه مدیریت و منابع استان یا مسؤول مرکز منطقه ایی آموزش، کارشناس آموزش و نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری بوده است که وظایف اصلی آن بررسی و تأیید نیازهای آموزشی استان، برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزشی ، پیش بینی اعتبارات آموزشی استان بوده است.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۷/۱۰/۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور کمیته مذکور حذف و وظایف آن به کمیته سرمایه انسانی استان واگذار گردیده است.

• کمیته سرمایه انسانی:
کمیته سرمایه انسانی یکی از کمیته های تخصصی در زیر مجموعه شورای راهبری توسعه دستگاه های اجرایی کشور و استانی است که از اهم وظایف آن تصویب برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت و نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری می باشد. ریاست این کمیته با معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر کمیته مدیرکل امورکارکنان و خدمات اداری و یکی از اعضاء آن مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش می باشد.

• آموزشهای بلندمدت:
منظور از آموزش های بلند مدت در سازمان زندان ها، آموزش هایی است که از زمان شروع تا پایان دوره حداقل یک سال طول می کشد و در نهایت منجر به صدور مدرک تحصیلی یا مقطع تحصیلی می گردد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*