تعاریف

• آموزشهای کوتاه مدت ضمن خدمت:
منظور از آموزشهای کوتاه مدت ضمن خدمت؛ تمامی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی است که در چارچوب نظام آموزشِ کارمندانِ دستگاههای اجرایی در راستای افزایش و بهبود شایستگی و توانمندی مدیران و کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین طراحی و اجرا می شود.

• نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی:
نظامی است که بر مبنای اصول نگرش سیستمی و جامعیت در اجرای تکالیف فصل نهم و ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف متناسب سازی دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل و در نتیجه افزایش سطح کارایی و اثربخشی دستگاهها و با توجه به ساختار استاندارد مدیریت کیفیت آموزش کارمندان (تعیین خط مشی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، نظارت و ارزشیابی آموزشی) توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طراحی گردیده است که با رعایت چارچوب مفاد این نظام؛ سیاست گذاری و مدیریت کلان آموزش کارمندانِ دستگاههای اجرایی بر عهده کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان دستگاه و در استانها بر عهده کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی کارکنان در استان بوده است.

• کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی کارمندان:
سیاست گذاری و مدیریت کلان آموزش کارمندان سازمان با استقرار در دفتر آموزش و پژوهش بر عهده این کمیته بوده که اعضای آن مدیر کل، معاون آموزشی و کارشناس آموزشی دفتر، مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری، مدیر کل امور کارکنان و خدمات اداری، مدیر کل امور مالی و ذیحساب، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بوده است. وظایف اصلی آن بررسی و تأیید نهایی نیازهای آموزشی، برنامه آموزشی سالانه و اعتبارات آموزشی مورد نیاز بوده است.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۷/۱۰/۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور کمیته مذکور حذف و وظایف آن به کمیته سرمایه انسانی واگذار گردیده است.

• کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی کارکنان استان:
مدیریت و کنترل اجرایی آموزش کارمندان سازمان علاوه بر مراکز آموزشی مستقر در ده استان بر عهده این کمیته در ۳۱ استان بوده که اعضای آن مدیرکل زندانهای استان، معاون توسعه مدیریت و منابع استان یا مسؤول مرکز منطقه ایی آموزش، کارشناس آموزش و نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری بوده است که وظایف اصلی آن بررسی و تأیید نیازهای آموزشی استان، برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزشی ، پیش بینی اعتبارات آموزشی استان بوده است.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۷/۱۰/۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور کمیته مذکور حذف و وظایف آن به کمیته سرمایه انسانی استان واگذار گردیده است.

• کمیته سرمایه انسانی:
کمیته سرمایه انسانی یکی از کمیته های تخصصی در زیر مجموعه شورای راهبری توسعه دستگاه های اجرایی کشور و استانی است که از اهم وظایف آن تصویب برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت و نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری می باشد. ریاست این کمیته با معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیر کمیته مدیرکل امورکارکنان و خدمات اداری و یکی از اعضاء آن مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش می باشد.

• آموزشهای بلندمدت:
منظور از آموزش های بلند مدت در سازمان زندان ها، آموزش هایی است که از زمان شروع تا پایان دوره حداقل یک سال طول می کشد و در نهایت منجر به صدور مدرک تحصیلی یا مقطع تحصیلی می گردد.

Print Friendly

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>